Työkyvyttömyyseläkkeiden uusi maksuluokkamalli edistää työllistymistä

Esityksen mukaan maksuluokkaan vaikuttavien työkyvyttömyyseläkkeiden joukosta poistettaisiin tapaukset, joissa työntekijä on palkattu aidosti uutena työntekijänä vähintään 55-vuotiaana.

Työkyvyttömyyseläkkeitä rahoitetaan työeläkevakuutusmaksuilla. Maksuluokkamalli vaikuttaa suurten työnantajien vakuutusmaksun määrään. Työnantajan maksu on sitä suurempi, mitä useampi yrityksen työntekijä päätyy työkyvyttömyyseläkkeelle. Malli on ollut voimassa vuodesta 2006.

Nyt työeläkeyhtiöt ovat tehneet sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen laskuperustemuutoksista maksuluokkamalliin. Muutokset tulisivat voimaan vähitellen vuoden 2024 alusta alkaen.

Esitys sisältää helpotuksia kuntoutuneen henkilön palkkaamiseen.

Eläkeyhtiöt esittävät, että maksuluokkaan vaikuttavien työkyvyttömyyseläkkeiden joukosta poistettaisiin sellaiset tapaukset, joissa työntekijä on palkattu aidosti uutena työntekijänä vähintään 55-vuotiaana. Esitys sisältää muun muassa myös helpotuksia kuntoutuneen henkilön palkkaamiseen.

Lisäksi suurtyönantajien maksuluokkavaikutusta kokonaismaksuun alennetaan ja kannustimia nopeampaan työhön paluuseen kuntoutuksen avulla lisätään.