Reviderad avgiftsklassmodell främjar sysselsättningen av personer i åldern 55+

Invalidpensionerna finansieras med arbetspensionsförsäkringsavgifter. Avgiftsklassmodellen påverkar stora arbetsgivares försäkringsavgifter. Arbetsgivaravgiften är desto större, ju fler av företagets anställda som blir invalidpensionerade. Modellen har varit i kraft sedan år 2006.

Arbetspensionsbolagens förslag till ändringar av beräkningsgrunderna i avgiftsklassmodellen har nu fastställts av social- och hälsovårdsministeriet. Ändringarna är avsedda att träda i kraft så småningom från början av år 2024.

Pensionsbolagen föreslår att sådana fall där en arbetstagare har anställts som en genuint ny arbetstagare vid minst 55 års ålder ska strykas bland de invalidpensionsfall som påverkar avgiftsklassen. Förslaget innehåller bl.a. också lättnader för att anställa personer som rehabiliterats.

Dessutom är det meningen att avgiftsklassens inverkan på den sammanlagda avgiften minskas och incitamenten att snabbare återgå till arbete med hjälp av rehabilitering ökas.