Eeva Poutiainen
Tilastotiedot viime vuodelta kertovat myönteisestä kehityksestä YEL-työtuloissa, kertoo Eeva Poutiainen.

Monen yrittäjän YEL-työtulot kohentuneet tuntuvasti 

Yrittäjien YEL-työtulojen tarkistuksilla on työtulokäyrät saatu kääntymään paremmalle tolalle. Moni yrittäjä on kohentanut työeläketurvaansa ja maksaa selvästi aikaisempaa suurempaa työeläkevakuutusmaksua.

– Työtulojen mediaanikorotus oli 4 000 euroa vuodessa. Se vastaa laissa säädettyä siirtymäajan maksimikorotusta. Kolmella neljästä työtulo nousi tarkistuksen jälkeen ja neljäsosalla se pysyi ennallaan, Eläketurvakeskuksen (ETK) kehityspäällikkö Eeva Poutiainen kertoo.

Kolmella neljästä työtulo nousi tarkistuksen jälkeen.

Eeva Poutiainen

Viime vuonna työeläkelaitokset ryhtyivät tarkistuksiin niiden yrittäjien osalta, joiden työtulo oli alle 15 000 euroa vuodessa. ETK:n rekisteritietojen mukaan työeläkelaitokset hakivat työtulotarkistuksen yhteydessä noin 73 000 yrittäjälle uuden työtulosuosituksen.

Tarkistukset jatkuvat tänä ja ensi vuonna

Tarkistuksia jatketaan tänä vuonna ja työeläkelaitokset tarkistavat niiden yrittäjien työtulot, joilla työtulo on alle 25 000 euroa. Työ jatkuu, ja jäljellä olevien yrittäjien työtulot tarkistetaan ensi vuonna.
Kahdella ensimmäisellä tarkistuskerralla voi nostaa yrittäjän vuosityötuloa korkeintaan neljä tuhatta euroa kerrallaan. Tällöin kuukausivakuutusmaksu voi nousta korkeintaan noin 85 eurolla kullakin tarkistuksella. Maksimikorotuksesta voidaan yrittäjän suostumuksella poiketa ylöspäin niin kuin moni on nyt tehnytkin.

Viime vuonna voimaan tulleen lainmuutoksen mukaisesti työeläkelaitos tarkistaa yrittäjän YEL-työtulot kolmen vuoden välein. Tarkistus suoritetaan, ellei yrittäjän työtuloa ole tarkistettu muulla perusteella viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana.

Ennakkotietoa YEL-vakuutusten työtuloista vuonna 2023. Tekijät: Eeva Poutiainen ja Miriam Hägele, ETK 2024.

MIKÄ ON YEL-TYÖTULO?

Yrittäjän YEL-vakuutuksen työtulo on yrittäjän työpanoksen arvo rahassa mitattuna. Työtulon tulisi vastata palkkaa, joka maksettaisiin samaa työtä tekemään palkatulle, jolla on sama ammattitaito kuin yrittäjällä.

Yrittäjälle YEL-vakuutus antaa turvaa myös työuran aikana. Eläkkeen lisäksi työtulo vaikuttaa sairausvakuutuksen päivärahaan, yrittäjän työtapaturmavakuutuksen ansionmenetyskorvaukseen sekä työttömyysturvan ja vanhempainpäivärahan määrään.