Jos haluat siirtyä vanhuuseläkkeelle jo ennen vuodenvaihdetta, kysy tarkemmat ohjeet omasta työeläkelaitoksestasi. Tällöin työsuhteen pitää päättyä irtisanomisaikaa noudattaen tämän vuoden aikana. Yleisohje kuitenkin on, että eläkettä on hyvä hakea noin kuukausi ennen eläkkeen alkamista.

Eläkkeelle siirtymisen hetkellä ei kannata tuijottaa vain indeksejä

Sillä, siirtyykö eläkkeelle ennen vain jälkeen uuden vuoden ilotulitusten, ei ole suurta merkitystä. Työeläkeindeksin ja palkkakertoimen ero on nyt vain puolisen prosenttiyksikköä.

Syksyllä 2022 moni heräsi miettimään, kannattaako eläkkeelle siirtyä vuoden lopussa vai seuraavan vuoden alussa. Tilanne olikin mielenkiintoinen, sillä jo maksussa olevia eläkkeitä korotettiin tuolloin poikkeuksellisen avokätisesti.

Muhkean inflaatiokorotuksen saadakseen eläkkeen oli pitänyt alkaa vuoden 2022 puolella. Aiemmin sillä, siirtyykö eläkkeelle vuoden lopussa vai seuraavan vuoden alussa, ei ollut olennaista merkitystä eläkkeen suuruuteen.

Vuoden vaihtuminen on ajankohta, jolloin maksussa olevia eläkkeitä korotetaan työeläkeindeksillä. Sen perustana ovat kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksin muutokset. Indeksitarkistuksella varmistetaan, että eläkkeen ostovoima säilyy. Kuluttajahinnoilla onkin työeläkeindeksissä huomattavasti suurempi merkitys kuin ansiotason eli palkkojen kehityksellä. Vuoden 2023 alusta tehdyt korotukset olivat poikkeuksellisen suuria, koska inflaatio oli laukannut lujaa.

Riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta jää eläkkeelle, alkavan eläkkeen laskennassa käytetään niin ikään kalenterivuoden alusta voimaan astuvaa palkkakerrointa. Palkkakertoimella korotetaan henkilön työuran aikaiset ansiot vastaamaan nykyistä palkkatasoa.

Näin varmistetaan, että eläkkeelle siirtyvä saa työuran aikaiseen tulotasoonsa suhteutetun eläkkeen. Nimensä mukaisesti palkkakertoimessa korostuu palkkojen kehitys, ja inflaation merkitys on suhteellisen pieni.

Lykkäyskorotus peittoaa indeksin

Ensi vuoden alussa eläkkeellä olevat saavat eläkkeisiinsä työeläkeindeksin mukaisen 5,7 prosentin korotuksen. Vuoden 2024 aikana eläkkeelle siirtyvien eläkkeen laskennassa käytetään 5,1 prosentin palkkakerrointa.

Se, että jo maksussa olevia eläkkeitä korotetaan 5,7 prosentilla ei siis tarkoita, että tämän vuoden lopussa eläkkeelle siirtyvä saisi 5,7 prosenttia parempaa eläkettä kuin jäädessään eläkkeelle kuukautta myöhemmin. Tänä vuonna ero aiemmin eläkkeelle siirtyvän hyväksi on 0,6 prosenttiyksikköä. Vuoden 2022 lopun eläkerynnistyksen sai aikaan kolmen prosenttiyksikön ero.

Indeksien merkitystä omalle eläketurvalle puntaroivien kannattaa luonnollisesti huomioida eläke-eurojen lisäksi työssä jatkamisen hyödyt. Kiistattomia hyötyjä on se, että palkka on yleensä eläkettä suurempi ja että työskentelystä kertyy aina lisää eläkettä. Ja kun työssä jatkaa alinta eläkeikäänsä pidempään, saa vielä eläkettä pysyvästi kasvattavaa lykkäyskorotusta. Se peittoaa indeksieron vaikutuksen kahdessa kuukaudessa.

Hyvä on miettiä myös työterveydenhuollon ja mahdollisten työsuhde-etujen taloudellista merkitystä, joka monien laskelmista unohtuu.

Eläkkeen hakemista harkitsevien kannattaa huomioida myös verotuksen ja mahdollisten Kelan etuuksien vaikutus eläketurvaansa.

1 Kummalla puolen vuodenvaihdetta eläkkeelle?

Vuoden 2024 alussa jo maksussa olevia työeläkkeitä korottava työeläkeindeksi on 0,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin uusien eläkkeiden laskennassa käytettävä palkkakerroin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että eläke on samansuuruinen riippumatta siitä, jääkö vanhuuseläkkeelle joulukuussa 2023 vai tammikuussa 2024. Mikäli inflaatio odotetusti rauhoittuu, ero jäänee jatkossakin pieneksi. Loppuvuodesta on oikea hetki pohtia indeksien vaikutusta. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätöksen työeläkeindeksistä ja palkkakertoimesta Eläketurvakeskuksen laskelmien pohjalta yleensä lokakuun lopussa.

Työeläke.fi:n laskuri auttaa vertailussa

Jos voit jäädä eläkkeelle kuluvan vuoden aikana, voit vertailla indeksien vaikutusta tulevaan eläkkeeseesi Työeläke.fi-palvelun laskureilla. Eläkearvio-laskuriin on lisätty uusi valikko ”Laske indeksien vaikutus eläkkeen määrään”. Sen avulla voit esimerkiksi vertailla joulukuussa alkavaa eläkettä tammikuussa alkavaan.

Eläkehakemus on hyvä tehdä perustapauksessa noin kuukausi ennen eläkkeelle jäämistä. Tarkemmat ohjeet eläkkeen hakemisesta saat omalta työeläkelaitokseltasi.

Jos olet jäämässä eläkkeelle ensi vuoden aikana, eläkearviolaskurilla voit tarkistaa, mikä on palkkakertoimen vaikutus eläkkeeseesi.

3 Kahdella kuukaudella kymppi lisää kuukausieläkkeeseen

Jos olet saamassa eläkettä joulukuun 2023 alussa 1 500 euroa kuukaudessa ja jäät silloin vanhuuseläkkeelle, eläkkeesi on työeläkeindeksin mukaisen korotuksen jälkeen tammikuusta alkaen 1 585 euroa.

Jos jatkat töissä 3 000 euron kuukausiansioilla vielä joulukuun, eläkkeesi on tammikuusta alkaen 1 586 euroa. Ja jos työ maittaa vielä tammikuunkin, saat eläkettä helmikuusta lähtien 1 596 euroa kuukaudessa.

Jos siis jatkaa esimerkin tapauksessa töissä kaksi kuukautta alinta eläkeikää pidempään, saa kymmenen euroa suuremman eläkkeen. Eläkettä korottaa lisäansioista kertyvän eläkkeen lisäksi eläkkeen alkamisen siirtämisestä saatava lykkäyskorotus.

4 Paljonko eläkkeeni nousee, jos olen jo eläkkeellä?

Eläkkeellä olevat henkilöt saavat aina kalenterivuoden alussa työeläkeindeksin mukaisen korotuksen eläkkeeseensä.

Jos olet jo eläkkeellä, eläkkeesi nousee vuoden 2024 alussa 5,7 prosenttia vuoden 2023 eläkkeeseen verrattuna. Korotusta ei tarvitse hakea erikseen.

Sekä työeläkeindeksi että uusien eläkkeiden laskennassa käytettävä palkkakerroin vaikuttavat samalla tavalla sekä täysimääräiseen että osittaiseen vanhuuseläkkeeseen.

Osittaista vanhuuseläkettä ovat voineet marraskuun aikana ottaa marraskuussa 1962 syntyneet ja sitä vanhemmat.