Matala syntyvyys maamme vitsauksena 

Työeläkejärjestelemälle matalasta syntyvyydestä on muodostunut hitaasti kehittyvä kuolemanvakava ongelma. Suomeen syntyi viime vuonna alle 45 000 lasta. Näin alas syntyneiden määrä on painunut edellisen kerran 1800-luvun alkukymmeninä.

Nykyisenkaltaisia matalia syntyvyyslukuja ei ole työeläkelakien aikana nähty. Vielä 1990-luvun puolivälissä lapsia syntyi puolta enemmän kuin nykyisin.

Vuonna 2022 lapsia syntyi tarkalleen sanoen 44 951, ja heistä 38 179 (85 prosenttia) syntyi kotimaisia kieliä puhuville naisille.

Tuntuvaa maahanmuuttoa tarvitaan avuksi, sillä nykymuotoisen työeläketurvan idea perustuu työikäisen väestön palkkasumman vakuuttamiseen. Työikäisen väestön pienentyminen vaikuttaa työn tuottavuuteen, mutta myös vakuutetun palkkasumman kehitykseen.

Väestöllinen huoltosuhde kuvaa muutosta

Väestörakenne on jo vinksahtanut, kun uutta ei synny ja vanha kanta vahvistuu. Sylilasten nimiäis- tai kastejuhlia vietetään yhä harvemmassa kunnassa. Mutta hautajaissaattueista on tullut kirkonkyliin yhä tutumpi näky.

Luonnolliseen väestönlisäykseen ylsi viime vuonna vain 33 kuntaa. Lopuissa kunnissa kuolleita oli enemmän kuin syntyneitä.

Tilastokeskuksen ennuste osoittaa, että väestöllinen huoltosuhde muuttuu lähivuosikymmeninä yhä epäedullisemmaksi. Alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrä (lapset ja vanhukset) sataa työikäistä (15–64-vuotiaat) kohti heikkenee dramaattisesti.

Väestö ikäryhmittäin

Alle 15-vuotiaita ja yhä pidempään elävää vanhuusväestöä on huoltamassa aiempaa pienempi työikäisten joukko. Tämä on koko julkisen talouden ongelma ja aiheuttaa päänvaivaa myös eläkejärjestelmän kestävyydelle tulevina vuosikymmeninä.

Ilman maahanmuuttoa työtä tekevien joukko kutistuisi vielä enemmän.

Koiria enemmän kuin syntyneitä lapsia

Suomen Kennelliiton mukaan perheisiin rekisteröitiin viime vuonna 48 600 koiraa. Luku on selvästi enemmän kuin maassamme syntyneet 44 951 lasta.

Ukrainalaiset kasvattaneet maahanmuuttoa

Tämän vuoden puolivuotistilastoista ilmenee, että kesäkuuhun mennessä maahanmuuttajista 7 849 eli jopa 28 prosenttia oli Ukrainan kansalaisia. 

Maahanmuuttoja on kertynyt selvästi viime vuotta enemmän. Suurin syy maahanmuuttojen määrän kasvuun ovat maassa olevat ukrainalaiset, joille tuli mahdolliseksi maaliskuusta alkaen kotikunnan hakeminen Suomesta.

Koiria rekisteröity enemmän kuin syntyi lapsia.

Väestönmuutokset 2000-luvulla