Det föds få barn, mindre än 45 000 nyfödda 

Den låga nativiteten hotar att bli ett stort problem för arbetspensionssystemet. I fjol föddes det färre än 45 000 barn i Finland. Så låga har födelsetalen inte varit sedan 1800-talet.

Under den tid som arbetspensionssystemet existerat har det aldrig fötts så få barn som nu.  Ännu i mitten av 1990-talet föddes det hälften fler barn än det gör idag.

År 2022 föddes det 44 951 barn i Finland. Ca 85 procent av dem föddes till mödrar med ett inhemskt språk som modersmål.

Det behövs mer invandring, eftersom arbetspensionens idé bygger på att den förvärvsaktiva befolkningens lönesumma försäkras. När befolkningen i arbetsför ålder minskar påverkas produktiviteten och den försäkrade lönesummans utveckling.

Försörjningskvoten beskriver förändringen

Befolkningsstrukturen har redan förändrats. I många kommuner ordnas det allt färre dop och namngivningsfester, men desto fler begravningar. 

Endast 33 kommuner hade en naturlig befolkningstillväxt i fjol. I resten av dem var antalet döda större än antalet nyfödda.

Statistikcentralens prognos visar att den demografiska försörjningskvoten kommer att bli allt ofördelaktigare under de närmaste årtiondena. Det betyder att förhållandet mellan antalet barn och äldre och antalet vuxna i förvärvsaktiv ålder (15–64 år) försvagas dramatiskt.

Ukrainarna har ökat invandringen

Av dem som flyttat till Finland före juni i år var 7 849, dvs. hela 28 procent ukrainska medborgare. 

Halvårsstatistiken för år 2023 visar att invandringen har varit betydligt större än året innan. Största delen av ökningen berodde på att ukrainare som redan befann sig i landet fick möjlighet att ansöka om en hemkommun i Finland i mars. 

Fler hundar än barn registrerades

Enligt Finska Kennelklubben registrerades det 48 600 hundar i familjerna i Finland i fjol. Det är klart fler än antalet födda barn, 44 951