Työeläkerahavirrat 2022

Työeläkkeet rahoitetaan pääasiassa työnantajien ja työntekijöiden vakuutusmaksuilla. Viime tilikaudella asia konkretisoitui, sillä eläkevaroista saaduilla sijoitustuotoilla ei rahavirtoja saatu kasvatettua.

Päinvastoin, sillä vuonna 2022 eläkevarojen sijoitustuotot painuivat pakkaselle 14,8 miljardin euron verran.

Työeläkelaitokset maksoivat eläkkeet luvatun mukaisesti, kiitos työeläkejärjestelmän vakavaraisuuden. Vuonna 2022 menopuolella eläkkeiden maksuun tarvittiin reilut 31 miljardia, kun taas vakuutusmaksutuloina oli kerätty vajaat 26 miljardia euroa. Koska sijoitustuottoja ei ollut, piti kaivaa kuvetta ja noin 4,7 miljardia irrotettiin edellisten vuosien puskureihin rahastoiduista eläkevaroista.

Tarkastele lähemmin työeläkerahavirtoja

Yllä olevasta linkistä avautuu rahavirtojen kulkua havainnollistava sovellus. Sen avulla voit visuaalisesti tarkastella rahan kiertokulkua sekä työeläkejärjestelmän varojen kehitystä eri vuosina.