Penningflöden inom arbetspensionssystemet 2022 

Arbetspensionerna finansieras huvudsakligen med arbetsgivarnas och arbetstagarnas försäkringsavgifter. Detta konkretiserades under förra räkenskapsperioden, eftersom placeringsavkastningen inte bidrog till penningflödet.

Tvärtom, eftersom placeringsavkastningen på pensionstillgångarna år 2022 gick 14,8 miljarder på minus.

Arbetspensionsanstalterna betalade ut pensionerna såsom utlovat, tack vare arbetspensionssystemets solvens. År 2022 behövdes drygt 31 miljarder euro för att betala ut pensioner, medan de influtna avgifterna uppgick till 26 miljarder euro. Ca 4,7 miljarder euro togs ur pensionsfonderna från tidigare år.

Ta en närmare titt på hur pengarna rör sig inom arbetspensionssystemet

Studera penningflödena i en visualisering

Bakom länken ovan finns en app som åskådliggör hur penningflödena rör sig.  Med den kan du också studera hur arbetspensionssystemets tillgångar har utvecklats under olika år.