Työeläkelaitosten avainlukuja vuodelta 2022

Työeläkelaitosten avainluvut on koottu vertailuun. Koostimme Työeläke-lehteen vertailukelpoiset tunnusluvut työeläkealan toimijoista sekä yksityisaloilta että julkiselta sektorilta.

Oheiseen taulukkoon on sarakkeet luotu kunkin lainsäädännön ryhmittelyn mukaisesti. Taulukosta ilmenee tulot, kulut ja varat viime vuodelta. Myös vakuutettujen ja eläkkeensaajien lukumäärät, maksetut eläkkeet tai vaikkapa työeläkevakuutettu palkkasumma on taulukossa eriteltynä.


Vakavaraisuus on myös tarkastelussa. Työeläkeyhtiöissä vakavaraisuusaste laski edellisvuodesta yli 9 prosenttiyksikköä ja asettui yhteen laskien 126,6 prosenttiin. Hajautetun työeläkejärjestelmän pienet toimijat ylsivät selvästi parempaan: eläkekassat 146,1 ja eläkesäätiöt 137,4 prosenttiin. Edelleen vakavaraisin työeläkejärjestelmässä on Merimieseläkekassa (MEK), jonka vakavaraisuusaste pysyi 190 prosentin paremmalla puolella.

Taulukko työeläkelaitosten avainluvuista.