Arbetspensionsanstalternas nyckeltal år 2022 

Kolumnindelningen i tabellen följer indelningen av arbetspensionslagarna. Tabellen visar inkomsterna, kostnaderna och tillgångarna under fjolåret. Av den framgår också antalet försäkrade och pensionstagare, utbetalda pensioner och den arbetspensionsförsäkrade lönesumman.

Solvensen studeras också i tabellen. Arbetspensionsbolagens solvens minskade med mer än 9 procentenheter från året innan till 126,6 procent. De mindre aktörerna klarade sig bättre, pensionskassornas solvens var 146,1 procent och pensionsstiftelsernas 137,4 procent. Högsta solvensgraden inom arbetspensionssystemet nåddes åter av Sjömanspensionskassan (SPK) med mer än 190 procent.