Eläkevarat vai sijoitusvarat?

Työeläkejärjestelmän varoista puhuttaessa viitataan vaihtelevasti eläkevaroihin ja sijoitusvaroihin. Niiden välillä on muutaman miljardin ero.

Eläkevarojen ja sijoitusomaisuuden ero johtuu pääosin vakuutusmaksusaamisista. Vakuutusmaksusaamisia on kolme miljardia euroa, koska vakuutusmaksut erääntyvät kuukausittain palkanmaksusta seuraavan kuun lopussa.

Eläkevarojen määrä oli vuoden 2022 lopussa 242,4 miljardia euroa ja sijoitusomaisuuden eli sijoitusvarojen 239 miljardia euroa. Ero näiden välillä on 3,4 miljardia euroa.

Summat on koottu työeläkelaitosten tilinpäätöksistä, joissa tase kuvaa eläkelaitoksen omaisuuden (sijoitukset) ja velkojen (eläkevelvoitteet) arvoa vuoden lopussa.

Työeläkevaroiksi lasketaan se määrä omaisuutta, mikä on eläkevelvoitteiden katteena (vastattavaa). Sen sijaan sijoitusomaisuus on merkitty taseen vastaavaa puolelle.

Kun työeläkeyhtiöiden ja Kevan tasetta tarkastelee käyvin arvoin, eläkevarojen määrä on siinä 210,6 miljardia euroa ja sijoitusomaisuus 207,1 miljardia euroa.

Tämä tarkastelu koskee työeläkeyhtiöiden ja Kevan jäsenyhteisöjen varoja. Muissa eläkejärjestelyissä työeläkevarojen ja sijoitusomaisuuden välillä ei ole juurikaan eroa. 

Tasetietoja työeläkeyhtiöiltä ja Kevasta:

Lähde: ETK