Pensionstillgångar eller placeringstillgångar?

När man talar om pensionssystemets tillgångar hänvisar man ibland till pensionstillgångarna och ibland till placeringstillgångarna. Det finns en skillnad på några miljarder euro mellan dem.

Skillnaden mellan pensionstillgångarna och placeringstillgångarna beror huvudsakligen på försäkringsavgiftsfordringar. Försäkringsavgiftsfordringarna är tre miljarder euro, eftersom försäkringsavgifterna förfaller till betalning månatligen i slutet av den månad som följer på löneutbetalningen.

I slutet av år 2022 uppgick pensionstillgångarna till 242,2 miljarder euro och placeringstillgångarna till 239 miljarder euro. Skillnaden är 3,4 miljarder euro.

Summorna har sammanställts från arbetspensionsanstalternas bokslut där balansräkningen beskriver värdet av pensionsanstaltens tillgångar (placeringar) och skulder (pensionsåtaganden) i slutet av året.

Som arbetspensionstillgångar räknas de tillgångar som utgör täckning för pensionsåtagandena (passiva). Placeringstillgångarna har däremot införts bland aktiva i balansräkningen.

När man studerar arbetspensionsbolagens och Kevas balansräkning med verkliga värden, är värdet av pensionstillgångarna 210,6 miljarder euro och placeringstillgångarna 207,1 miljarder euro.

Ovan studerade jag arbetspensionsbolagens och Kevas medlemssamfunds tillgångar. I andra pensionsordningar finns det inga nämnvärda skillnader mellan arbetspensionstillgångarna och placeringstillgångarna.

Balansräkningsuppgifter om arbetspensionsbolagen och Keva

Källa: PSC