– Työ antaa paljon, mutta välillä on ladattava akkuja. Vapaa-ajalla nautin ulkoilusta ja kuntoliikunnasta, purjehdusta ja mökkeilyä harrastava Pertti Männistö kertoo.

Järjestelmän palveluksessa

Kevan johtavana asiantuntijana työskentelevä Pertti Männistö on ollut kehittämässä ja toimeenpanemassa eläketurvaa lähes neljän vuosikymmenen ajan.

Työeläkealalla työskentelevät tietävät Pertti Männistön isoja asiakokonaisuuksia hallitsevaksi, pedanttiseksi ja työhönsä sitoutuneeksi. Tänä vuonna Männistö aloitti puheenjohtajana eläkevakuutuksen yhteisten palveluiden ohjausryhmässä EPOssa.

Ryhmä ohjaa alan palvelujen ja it-järjestelmien kehittämistä strategisella tasolla liiketoiminnan näkökulmasta.

Kaikella tekemisellämme turvaamme lopulta vakuutetun etua.

Männistö pystyy juristin koulutuksensa ja laajan kokemuksensa perusteella viemään valmistelua eteenpäin. Ratkottavat asiat eivät ole läpihuutojuttuja, sillä tärkeysjärjestyksen ja palvelujen kehittämistarpeissa piikki ei ole auki. Ajan ja rahan resurssit ovat aina rajalliset.

– Mihin tietojärjestelmissä kulloinkin päädytään, toteuttaa eläkejärjestelmän yhteisesti omistama Arek Oy niistä yhteisesti sovitun tavoitetilan mukaisesti, Arekin hallituksessakin istuva Männistö toteaa.

– Kaikella tekemisellämme turvaamme lopulta vakuutetun etua, hän sanoo.

Työeläke karttuu työnteon ansaintajaksoista

Eläkettä kertyy lähes koko työuran ajalta kulloinkin voimassa olleiden säännösten mukaan. Tämä tuo isot haasteet tietojärjestelmille ja asiakkaiden palvelulle. Kun eläke tulee maksuun, ovat sen perustana kaikki eläkettä kerryttäneet ansaintajaksot ja työansiot.

Eläkkeen myöntää ja maksaa viimeisin eläkelaitos, johon työ on vakuutettu. Tätä ns. viimeisen laitoksen periaatetta (Vilma) valmisteltiin todella pitkään ja se tuli lopulta voimaan 2004.

– Paljon oli tehty taustalla jo 1990-luvulla, jotta tästä merkittävästä vakuutettujen palvelun parantamisesta päästiin yhteisymmärräykseen. Vilma-uudistus edellytti myös erittäin isoja muutoksia tietojärjestelmiin.

Männistön työuran pääkohtia

Helsingin yliopistosta 1984 oikeustieteen kandidaatiksi valmistuneen Männistön työura eläkemaailmassa alkoi nuorena juristina heti valmistumisen jälkeen valtiovarainministeriössä valtion eläkkeiden parissa. Hän työskenteli sen jälkeen Eläketurvakeskuksessa, josta siirtyi 1989 Valtiokonttoriin ja 1997 Kuntien eläkevakuutuksen (nykyinen Keva) palvelukseen.

Etenkin takavuosina hänellä on ollut eri muutoksien valmistelussa kätensä pelissä, kuten muun muassa 1990-luvulla yhtenäistettäessä julkisalojen eläketurva yksityisen puolen tasolle ja vuoden 2005 eläkeuudistuksessa.

– Erityisesti mieleeni on jäänyt johtamani hanke, jossa julkisen sektorin eläketurvan toimeenpano integroitiin Kevaan asteittain vuodesta 2011 alkaen.

Tehtävien keskittämisellä on Männistön mukaan saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä koko julkiselle sektorille.

Männistön tehtävänä on nytkin tunnistaa yhteisiä tarpeita, hahmottaa iso kuva ja edistää yhteisiä tavoitteita sekä kustannustehokkuutta.