Piirroskuva. Hahmot paperilennokeissa, joissa A1-tunnukset.

Ulkomailla työskentely ampaissut nousuun

Ulkomaan työskentelyä varten myönnettävissä A1-todistuksissa näkyy uutena trendinä ulkomailla tehtävä etätyö. Myös monessa maassa työskentelevien joukko on kasvanut.

Ulkomaantyön vakuuttamistilanteet ovat palanneet kasvu-uralle koronavuosien jälkeen. Tänä vuonna hakemuksia on ennätysmäärä.

– Hakemusmäärien kasvuun vaikuttavat muun muassa koronapatouman purkautuminen, lisääntynyt ulkomailla tehtävä etätyö sekä valvonta, arvioi Eläketurvakeskuksen ulkomaanpalveluiden yksikön päällikkö Noora Allenius.

Noora Allenius ETK:sta kertoo, että EU-alueella rajat ylittävä etätyö lisääntyy koko ajan.

A1-todistusta haetaan Eläketurvakeskukselta, kun henkilö lähtee ulkomaille työskentelemään EU- tai sosiaaliturvasopimusmaihin. Tällöin tulee ratkaistavaksi se, minkä maan sosiaaliturvaan henkilö kuuluu.

– Perinteisesti ulkomaille on lähdetty komennuksille eli suomalainen yritys on lähettänyt työntekijän tietyksi ajaksi ulkomaille töihin esimerkiksi toisessa maassa olevaan tytäryritykseen, Allenius sanoo.

Alleniuksen mukaan viime vuosina enemmistönä ovat olleet säännöllisesti useassa maassa työskentelevien tilanteiden ratkaisut. Useassa maassa töitä tekevät tyypillisesti rekkakuskit, sairaanhoitajat, esiintyvät taiteilijat ja myös monenlaiset projektityöntekijät.

Rajat ylittävä etätyö kasvussa

Koronan myötä nopealla aikataululla tuli ratkaistavaksi runsaasti etätyöhön liittyviä ulkomaantyön vakuuttamiskysymyksiä, kun ulkomailla työskennelleitä kutsuttiin takaisin kotimaihinsa etätöihin.

Rajat ylittävä etätyö on kasvussa ja näyttää jäävän pysyväksi työskentelymuodoksi osana ulkomaantyöskentelyä.

Eläketurvakeskuksessa on kuitenkin huomattu, että viime aikoina monissa organisaatioissa on alettu rajoittamaan ulkomailla tehtävää etätyötä.

Työntekijän näkökulmasta etätyö etelän lämmössä voi vaikuttaa houkuttelevalta ja Suomessa tehtävään etätyöhön rinnasteiselta.

– Työnantajalle sen sijaan tulee ulkomaan etätyöstä monia asioita mietittäväksi. Näitä ovat sosiaaliturvan ja A1-todistuksen lisäksi muun muassa työluvat ja verotus, Allenius mainitsee.

Näin ulkomaantyö vakuutetaan

  • Työnantaja vakuuttaa työntekijän työskentelymaan sosiaaliturvassa ja vain yhdessä maassa kerrallaan.
  • Tilapäinen ulkomaantyö voidaan vakuuttaa lähtömaassa.
  • Se, minkä maan sosiaaliturvaan henkilö kuuluu ulkomaan työskentelyn aikana, ratkaistaan kansainvälisten sosiaaliturvasäännösten perusteella.
  • Ratkaisu vaatii A1-todistuksen hakemista Eläketurvakeskuksesta.
  • Sosiaaliturvan kannalta olennaista on, tapahtuuko työskentely EU- tai sosiaaliturvasopimusmaassa vai kokonaan sopimuksettomassa maassa.
  • Ulkomaantyön top5-maat: Ruotsi, Saksa, Espanja, Ranska ja Yhdysvallat.

Valmetissa ulkomaantyö on muuttanut muotoaan

Myös Valmetissa korona ja sen rajoitukset toivat paljon muutoksia ulkomailla työskentelyyn, ja osa käytännöistä jäi pysyviksi.

– Eri maiden työlupakäytännöt tiukentuivat koronan aikana, ja tämä näkyy edelleen matkustusrajoituksina ja karanteeniajoissa, Tiina Huuskonen Valmetin Global Mobility -tiimistä kertoo.

A1-todistuksen sähköinen hakeminen helpottaa asioiden käsittelyä, Valmetin Tiina Huuskonen kertoo.

Valmetin liiketoiminta perustuu globaaleihin projekteihin. Valmetilaiset suuntaavat ulkomaille töihin monin eri tavoin: pitkille, muutamien vuosien komennuksille sekä lyhyempien projektien perässä muutamiksi viikoiksi tai kuukausiksi.

– Projektikomennukset ja työmatkat ovat kasvamaan päin. Matkustaminen on kuitenkin myös vähentynyt maihin, jonne on ollut vaikea päästä matkustusrajoitusten ja karanteenien vuoksi. Tämän vuoksi on otettu käyttöön myös enemmän asemamaan osaamista sekä tuettu projekteja etänä, Huuskonen kertoo.

Mitä työntekijöiden liikkuminen vaatii eri tahoilta?

Valmetissa ja sen tytäryhtiöissä työskentelee noin 17 000 työntekijää eri puolilla maailmaa.

Kymmenien tuhansien työntekijöiden sujuva liikkuminen eri maiden välillä vaatii Valmetilta vankkaa ulkomaankomennusten hallintaa sekä yhteistyötä eri maiden ja viranomaisten kanssa.

– Joissain maissa viranomaisilta saatu tieto ei ole aina tasalaatuista ja asioiden käsittely saattaa kestää. Eläketurvakeskukselta olemme saaneet oikeita neuvoja ja asiantuntevaa palvelua nopeasti. Myös A1-todistuksen sähköinen hakeminen on helpottanut asioiden käsittelyä huomattavasti, toteaa Huuskonen.

Eri maiden työlupakäytännöt tiukentuivat koronan aikana.

Tiina Huuskonen, Valmet

Eläketurvakeskus kehittää ulkomaantyön vakuuttamista

Noora Allenius Eläketurvakeskuksesta tunnistaa viranomaisyhteistyön merkityksen, kun EU-alueella rajat ylittävä työ lisääntyy koko ajan. Toimintaa kehitetään jatkuvasti suuntaan, joka mahdollistaa asiakkaille sujuvan palvelun.

Lisäksi vaikutetaan ulkomaantyön vakuuttamisen lainsäädäntöön niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

– Parhaillaan EU:n yhteisessä etätyöryhmässä mietimme, miten tulevaisuudessa tulisi menetellä sääntöjen osalta, jotta ne vastaisivat työelämän muuttuneisiin tarpeisiin, Allenius summaa.

A1-todistus

Lisätietoja Eläketurvakeskuksesta

  • Etk.fi/maksutsuomessa -verkkopalvelu kertoo, mitä sosiaalivakuutusmaksuja työntekijästä on maksettava kansainvälisissä työskentelytilanteissa.
  • Etk.fi-palvelussa lähemmin tietoa ulkomaantyön vakuuttamisesta ja A1-todistuksen hakemisesta
  • Puh. 029 411 2110 – ETK:n asiantuntijat apunasi.

Erilaisia ulkomaantyön vakuuttamistilanteita

Suomalainen työnantaja lähettää työntekijän Ruotsiin töihin muutamaksi vuodeksi

Työntekijälle voidaan myöntää edellytysten täyttyessä A1-todistus enintään viideksi vuodeksi. Näin pitkä komennus edellyttää aina myös työskentelymaan suostumusta. Jos A1-todistus voidaan myöntää, työntekijän sosiaaliturva säilyy Suomessa ja työnantaja jatkaa vakuutusmaksujen maksamista Suomeen.

Työnantaja hakee A1-todistusta Eläketurvakeskuksesta.


Suomalainen työnantaja, jonka työntekijä tekee eri pituisia projekteja eri EU-maissa

Työntekijä, joka tekee säännöllisesti työtä Suomen lisäksi yhdessä tai useammassa EU-maassa vakuutetaan yleensä omassa asuinmaassa, jos hän tekee siellä huomattavan osan (vähintään 25 %) työstä.

Työnantaja hakee Eläketurvakeskuksesta A1-todistusta, joka voidaan myöntää kahdeksi vuodeksi kerrallaan.


Norjassa keikkatöitä tekevä sairaanhoitaja, joka asuu ja työskentelee vakituisesti Suomessa

Jos ulkomaantyö tehdään virkasuhteessa, esimerkiksi yliopistollisessa sairaalassa, vakuutetaan kaikki työ virkasuhdemaassa. Myös suomalainen työnantaja vakuuttaa Suomessa tehdyn työn Norjassa.

Työntekijän tulee hakea A1-todistusta itse Eläketurvakeskuksesta.


Työntekijä on lähdössä kolmeksi kuukaudeksi etätöihin Espanjaan

Myös etätyöntekijä tarvitsee A1-todistuksen, jonka työnantaja hakee työntekijälleen Eläketurvakeskuksesta.


Työnantaja on saksalainen yritys, työ tehdään kokonaan etänä Suomesta käsin

Suomessa tehtävä työ vakuutetaan Suomessa. Saksalaisen työnantajan tulee vakuuttaa etätyöntekijä Suomessa.


Työntekijä tekee työtä Suomessa sekä suomalaiselle että ruotsalaiselle yliopistolle

Jos työ ruotsalaiselle yliopistolle tehdään virkasuhteessa, kuuluu työntekijä kaiken työn osalta Ruotsin sosiaaliturvaan, vaikka kaikki työ tehdään Suomessa. Myös suomalainen yliopisto vakuuttaa oman osuutensa työstä Ruotsissa.

Työntekijän tulee hakea itse A1-todistusta Eläketurvakeskuksesta.