Piirroskuva. Hahmot paperilennokeissa, joissa A1-tunnukset.

Allt fler jobbar utomlands

En ny trend kring A1-intygen som beviljas för utlandsarbete är distansarbete utomlands. De som arbetar i flera länder ökar också.

Fallen av försäkring av utlandsarbete har igen börjat öka efter coronaåren. I år blir det alla tiders rekord.

– Till ökningen bidrar bl.a. ett uppdämt behov från coronatiden, ökat distansarbete utomlands och arbetsrättslig övervakning, uppskattar Noora Allenius, enhetschef vid Pensionsskyddscentralens utlandstjänster.

Noora Allenius på PSC säger att distansarbete över gränserna ständigt ökar inom EU.

Man ansöker om ett A1-intyg hos Pensionsskyddscentralen, när en person åker utomlands för att arbeta där. Då måste det avgöras i vilket land personen ska socialförsäkras. Pensionsskyddscentralen avgör frågan om tillämplig lagstiftning om social trygghet, när någon åker för att arbeta i EU-länder eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet.

– Det traditionella är att arbetstagare blir utsända, dvs. att ett finskt företag skickar en person på viss tid utomlands för att arbeta t.ex. i ett dotterbolag i ett annat land, säger Allenius.

Under de senaste åren har majoriteten av avgörandena emellertid gällt personer som normalt arbetar i flera länder. Det är typiskt att långtradarchaufförer, sjukskötare, uppträdande artister och projektarbetare av många slag arbetar i flera länder.

På grund av coronapandemin måste man snabbt avgöra många frågor som gällde försäkring av utlandsarbete och distansarbete, när folk som arbetat utomlands kallades tillbaka till hemlandet för att arbeta på distans.

Distansarbete över gränserna ökar och ser ut att bli en varaktig form av arbete utomlands.

På Pensionsskyddscentralen har man ändå märkt att många organisationer på senare tid har börjat begränsa distansarbete utomlands.

Arbetstagaren kan lockas av distansarbete i söderns värme och tycka att det är jämförbart med distansarbete i Finland.

– Arbetsgivaren måste ändå tänka på många saker om anställda distansjobbar utomlands. Utöver socialförsäkringen och A1-intyget handlar det bl.a. om arbetstillstånd och beskattning, säger Allenius.

På Valmet har utlandsarbetet ändrat form. Coronarestriktionerna medförde många ändringar i utlandsarbetet, och en del ny praxis har blivit bestående.

– En del länder blev striktare i fråga om bl.a. arbetstillstånd, och det syns fortfarande som reserestriktioner och karantänstider, säger Tiina Huuskonen i Valmets Global Mobility-team.

E-ansökan om A1-intyg underlättar, säger Tiina Huuskonen på Valmet.

Valmets affärsverksamhet grundar sig på globala projekt och medarbetarna arbetar utomlands på många olika sätt: långa uppdrag som pågår flera år och kortare projekt på några veckor eller månader..

– Projektuppdragen och arbetsresorna ökar men man reser mindre till sådana länder dit det har varit svårt att komma på grund av reserestriktioner och karantäner. I stället försöker vi ta vara på kompetens som finns i stationeringslandet och stödja projekten på distans, berättar Huuskonen.

På Valmet och dess dotterbolag arbetar ca 17 000 anställda på olika håll i världen.

För att tiotusentals medarbetare ska röra sig smidigt mellan olika länder krävs att Valmet har en hög kompetens i att administrera utlandsuppdragen och samarbetar med myndigheterna i olika länder .

– I en del länder är informationen från myndigheterna av ojämn kvalitet och handläggningen av ärenden kan ta länge. Från Pensionsskyddscentralen har vi fått riktiga råd och sakkunnig betjäning snabbt. Möjligheten att ansöka om A1-intyg elektroniskt har också betydligt underlättat behandlingen av ärenden, konstaterar Huuskonen.

Noora Allenius inser betydelsen av myndighetssamarbete och berättar att man på Pensionsskyddscentralen ständigt utvecklar verksamheten för att göra kundbetjäningen smidigare. Dessutom försöker man påverka lagstiftningen om försäkring av utlandsarbete på såväl nationell som internationell nivå.

– Som bäst funderar vi i EU:s gemensamma arbetsgrupp på hur man i framtiden borde göra med reglerna för att de ska svara på de förändrade behoven i arbetslivet, säger Allenius.

Exempel på utlandsarbete

Finländsk arbetsgivare sänder ut en anställd till Sverige för några år.

Om kriterierna uppfylls kan arbetsgivaren beviljas ett A1-intyg för högst fem år. En så lång utsändning förutsätter alltid också att arbetslandets myndighet samtycker till de. Om ett A1-intyg kan beviljas, har arbetstagaren fortsättningsvis sin sociala trygghet i Finland och arbetsgivaren betalar försäkringsavgifterna till Finland. Arbetsgivaren ska ansöka om A1-intyget.

En anställd hos en finländsk arbetsgivare arbetar med olika långa projekt i olika EU-länder.

En arbetstagare som regelbundet arbetar både i Finland och ett eller flera EU-länder försäkras i allmänhet i sitt bosättningsland, om hen utför en betydande del (minst 25 %) av sitt arbete där. Arbetsgivaren ska ansöka om ett A1-intyg, som kan beviljas för två år i sänder.

Sjukskötare som bor och arbetar stadigvarande i Finland men gör inhopp i Norge.

Om utlandsarbetet sker i en offentlig anställning, t.ex. på ett universitetssjukhus, försäkras allt arbete i det land där personen har den offentliga anställningen. Arbetstagaren ska själv ansöka om ett A1-intyg hos Pensionsskyddscentralen.

Arbetstagare på väg till Spanien för att arbeta därifrån på distans i tre månader.

Distansarbetare behöver också ett A1-intyg, som arbetsgivaren ska ansöka om hos Pensionsskyddscen-tralen.

Arbetsgivaren är ett tyskt företag, arbetstagagaren utför sitt jobb helt på distans i Finland.

Arbete som utförs i Finland försäkras i Finland. Den tyska arbetsgivaren ska försäkra arbetstagaren som arbetar på distans från Finland i Finland.

Anställd arbetar i Finland för både ett finländskt och ett svenskt universitet.

Om arbetet åt det svenska universitetet sker i en offentlig anställning, omfattas den anställda av den sociala tryggheten i Sverige i fråga om allt sitt arbete, även om hen utför arbetet i Finland. Även det finska universitetet ska försäkra sin andel av personens arbete i Sverige.

Arbetstagaren ska själv ansöka om ett A1-intyg hos Pensionsskyddscentralen.

Så här försäkras utlandsarbete

  • Arbetsgivaren försäkrar arbetstagaren enligt socialförsäkringen i arbetslandet och endast i ett land i sänder.
  • Tillfälligt utlandsarbete kan försäkras i utgångslandet.
  • Personens försäkringstillhörighet under utlandsarbetet avgörs enligt internationella bestämmelser om social trygghet.
  • Avgörandet kräver en ansökan om A1-intyg hos Pensionsskyddscentralen.
  • Det relevanta med tanke på den sociala tryggheten är om arbetet sker i ett EU-land, ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet eller ett icke-avtalsland.
  • Top5-länder för utlandsarbete: Sverige, Tyskland, Spanien, Frankrike och USA.

A1-intyget

  • visar vilket lands lagstiftning om social trygghet som tillämpas på arbetstagaren och till vilket land arbetsgivaren ska betala försäkringsavgifterna
  • gäller endast EU/EES-länderna, Schweiz och Storbritannien
  • söks genom Pensionsskyddscentralens e-tjänst.

Närmare upplysningar från Pensionsskyddscentralen