Työeläkemaksut ennallaan, ennätys indeksikorotukseen

Työeläkevakuutusmaksu on ensi vuonna 24,84 prosenttia palkasta. Työnantajan maksuosuus siitä on noin 17,4 prosenttia. Työntekijät maksavat 7,15 prosenttia ja 53–62-vuotiaat palkansaajat korotettua 8,65 prosentin maksua.

Työntekijöiden maksuosuudet ovat samat kuin tänä vuonna.

Entisellään pysyvät myös sekä maatalousyrittäjän eläkelain että yrittäjän eläkelain mukaiset työeläkevakuutusmaksuprosentit. Ne kumpikin ovat ensi vuonna 24,10 prosenttia ja 53–62-vuotiailla korkeampi, 25,60 prosenttia.

Sen sijaan työnantajien maksuosuus sisältää korotusta 0,44 prosenttiyksikköä. Velkaa maksetaan näin pois, sillä vuonna 2020 työeläkevakuutusmaksuun työnantajat saivat koronaepidemian vuoksi poikkeuksellisesti kesken vuotta toukokuussa 2,6 prosenttiyksikön alennuksen ja alennettu maksu oli voimassa sen vuoden loppuun. Tästä syystä työnantajilta peritään korotettua työeläkevakuutusmaksua vuosina 2022–2025.

Työeläkkeisiin tulee vuoden alussa ennätyksellisen suuri, lähes seitsemän prosentin korotus. Inflaatiovauhdin takia työeläkeindeksi kasvaa selvästi rivakammin kuin ansiokehitys.

Työeläkeindeksin pisteluku on ensi vuonna 2874, ja se merkitsee vuodenvaihteessa 6,8 prosentin korotusta työeläkkeisiin.

Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,558. Kuluvaan vuoteen verrattuna palkkakerroin nousee 3,8 prosenttia. Palkkakertoimella korotetaan eläkkeelle siirtyvän henkilön työuran aikaiset ansiot eläkkeen alkamisvuoden tasolle.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain työeläkevakuutusmaksun, indeksit ja elinaikakertoimen.