Arbetspensionsavgifterna oförändrade, rekordartad indexhöjning

Arbetspensionsförsäkringsavgiften är 24,84 procent av lönen nästa år. Arbetsgivaravgiften är ca 17,4 procent. Arbetstagaravgiften är 7,15 procent eller 8,65 procent. Löntagare i åldern 53–62 betalar den förhöjda avgiften. Arbetstagaravgifterna är desamma som i år. Avgifterna enligt lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare hålls också oförändrade. De är 24,10 procent respektive 25,60 procent så att 53–62-åringar betalar enligt den högre procentsatsen.

Arbetsgivarnas avgift innehåller däremot en höjning på 0,44 procentenheter. Med den avkortas en skuld, eftersom arbetsgivaravgiften i maj år 2020 undantagsvis sänktes med 2,6 procentenheter på grund av coronapandemin. Den sänkta avgiften gällde till det årets slut. Därför tas det ut en höjd arbetspensionsförsäkringsavgift av arbetsgivarna åren 2022–2025.

Arbetspensionerna höjs i början av året rekordartat mycket, nästan sju procent. Till följd av den snabba inflationen ökar arbetspensionsindex klart mer än inkomstutvecklingen. Nästa år har arbetspensionsindex poängtalet 2874, vilket innebär att arbetspensionerna höjs med 6,8 procent vid årsskiftet.

Lönekoefficienten har fastställts till 1,558. Jämfört med år 2022 höjs lönekoefficienten med 3,8 procent. Med lönekoefficienten uppräknas en blivande pensionärs inkomster under arbetslivet till nivån för det år då pensionen börjar. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen arbetspensionsförsäkringsavgiften, indexen och livslängdskoefficienten.