Panelistit Tiedekulman lavalla.
Tutkimusseminaarissa työurien pidentämistä pohtivat Katja Veirto, Elo (vas.), Juha Antila, SAK, Elina Pylkkänen, TEM ja Jenni Pitkänen, Teknologiateollisuus.

Työurat pidemmiksi – lailla vai työajan joustoilla?

Työvoimapula ja väestön vanheneminen muokkaavat työelämää entistä ikämyönteisemmäksi. Näin todettiin Eläketurvakeskuksen ja SustAgeable-tutkimuskonsortion seminaarissa toukokuussa.

Työnantajat suhtautuvat yli 55-vuotiaisiin työntekijöihin aiempaa myönteisemmin, ilmenee Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta. Mutta jatkuvatko työurat tavoitellulla tavalla?

– Haluun jatkaa työuraa voi vaikuttaa pienilläkin muutoksilla työoloissa, esimerkiksi työaikajoustoilla. Työolosuhteilla on erittäin suuri merkitys, arvioi kehittämispäällikkö Juha Antila SAK:sta.

TEM:n alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen tarttuisi järeämpiin keinoihin.

Hänen mukaansa lainsäädännössä voitaisiin tehdä nykyistä tiukempia päätöksiä eläkeikärajoista sen sijaan, että luodaan ensisijaisesti taloudellisia kannustimia jatkaa työuraa.

– Ikärajat purevat tutkimusten mukaan paremmin kuin kannustimet. Miksi 65-vuotias olisi liian vanha työelämään, kun näin ei ole muissakaan Pohjoismaissa, Pylkkänen pohti.

Miksi 65-vuotias olisi liian vanha työelämään?

Muiden Pohjoismaiden korkeaa työllisyysastetta selittää Pylkkäsen mukaan etenkin osa-aikatyö. Esimerkiksi Ruotsissa yli 65-vuotiaista on saatu reserviä työmarkkinoille työtulovähennyksen avulla.

Pylkkänen puuttuisi myös sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyteen johtaviin syihin. Hänen mukaansa esimerkiksi hoiva- ja hoitoalalla menetetään kaksi miljardia euroa vuosittain sairauspoissaolojen takia.

– Jos sairauspoissaolot saataisiin poistettua kokonaan esimerkiksi hoitoalalla, meillä ei olisi työvoimapulaa lainkaan.

Työvoiman tarve muokkaakin työelämän ikäasenteita.

– Teknologia-alalla tarvitaan kymmenen seuraavan vuoden aikana 130 000 uutta osaajaa. Ehdottomasti kaikenikäisiä tarvitaan, totesi johtava asiantuntija Jenni Pitkänen Teknologiateollisuudesta.

Työeläkeyhtiö Elon yhteiskuntasuhdejohtaja Katja Veirto toi esiin monipuoliset kouluttautumisvaihtoehdot kaikenikäisille.

– Osaaminen on kaiken perusta.

Veirton mukaan yhteiskunnassa on jatkettava koulutuspolitiikkaa, joka antaa mahdollisuuksia erilaisiin kouluttautumispolkuihin ja siirtymiseen tarvittaessa alalta toiselle.