Panelistit Tiedekulman lavalla.
Arbetslivslängden diskuterades på forskningsseminariet av Katja Veirto, Elo (t.v.), Juha Antila, FFC, Elina Pylkkänen, ANM, och Jenni Pitkänen, Teknologiindustrin.

Längre arbetsliv – med lagens kraft eller flexibla arbetstider?

Bristen på arbetskraft och den åldrande befolkningen gör arbetslivet ålderspositivare. Det konstaterades på ett seminarium som ordnades av Pensionsskyddscentralen och forskningskonsortiet SustAgeable i maj.

Arbetsgivarna förhåller sig positivare än tidigare till anställda i åldern 55+, visar PSC:s undersökning. Men jobbar folk längre, såsom målet är?

– Också med små ändringar i arbetsförhållandena går det att bidra till viljan att fortsätta jobba, t.ex. med flexiblare arbetstider. Arbetsförhållandena har en mycket stor betydelse, säger utvecklingschef Juha Antila från FFC.

Understatssekreterare Elina Pylkkänen från arbets- och näringsministeriet vill ta till häftigare medel. Hon anser att lagstiftningen kunde innehålla striktare regler om pensionsåldersgränserna i stället för att i första hand skapa ekonomiska incentiv att fortsätta arbeta.

– Åldersgränser biter bättre än incentiv, visar undersökningar. Varför skulle 65-åringar vara för gamla för arbetslivet, när de inte är det i de andra nordiska länderna, undrade Pylkkänen.

Varför skulle 65-åringar vara för gamla för arbetslivet?

Den höga sysselsättningsgraden i de övriga nordiska länderna förklaras i synnerhet av deltidsarbete, sade Pylkkänen. Till exempel i Sverige har 65-plussare blivit en reserv på arbetsmarknaden tack vare jobbskatteavdraget.

Pylkkänen vill också åtgärda orsakerna till sjukfrånvaro och arbetsoförmåga i Finland. Hon säger att man t.ex. inom vård och omsorg årligen förlorar 2 miljarder euro på grund av sjukfrånvaro.

– Om sjukfrånvaron inom t.ex. vården skulle fås ner till noll, skulle vi inte ha någon arbetskraftsbrist.

Behovet av arbetskraft bearbetar också attityderna till ålder i arbetslivet.

– Inom teknologisektorn behövs det 130 000 nya kompetenta personer inom de närmaste tio åren. Folk i alla åldrar behövs absolut, konstaterade ledande experten Jenni Pitkänen från Teknologiindustrin.

Katja Veirto, direktör för samhällsrelationer på Elo, lyfte fram mångsidiga utbildningsmöjligheter till människor i alla åldrar.

– Kunnandet är grunden för allt. Vi behöver fortsätta med en utbildningspolitik som ger möjligheter till olika utbildningsstigar och vid behov till branschbyte, sade Veirto.