Työeläkerahavirrat 2021

Yli 30 miljardin euron edestä maksettiin työeläkkeinä eläkkeensaajille vuonna 2021. Rahavirtojen kiertokulkua kuvaavan kaavion avulla havainnollistamme, mistä eläkeraha tulee ja minkä verran eläkkeisiin yhtenä vuonna rahaa tarvittiin.

Työeläkkeet rahoitetaan pääasiassa työnantajien ja työntekijöiden vakuutusmaksuilla ja eläkevaroista saaduilla sijoitustuotoilla. Vuonna 2021 eläkevarojen sijoitustuotot ylsivät 35 miljardiin euroon. Määrä oli lähes puolitoistakertainen vuoden 2021 maksutuloon, joka oli noin 24 miljardia euroa.

Tarkastele lähemmin työeläkerahavirtoja

Yllä olevasta linkistä avautuu rahavirtojen kulkua havainnollistava sovellus. Sen avulla voit visuaalisesti tarkastella rahan kiertokulkua sekä työeläkejärjestelmän varojen kehitystä eri vuosina.