Penningflödena inom arbetspensionssystemet 2021

Mer än 30 miljarder euro betalades i arbetspensioner till pensionstagarna år 2021. Diagrammet här åskådliggör varifrån pengarna kommer och hur mycket pengar det behövdes för pensioner under ett år.

Arbetspensionerna finansieras huvudsakligen med arbetsgivarnas och arbetstagarnas försäkringsavgifter och avkastning på de placerade pensionsmedlen. År 2021 uppgick placeringsavkastningen till 35 miljarder euro. Det var nästan en och en halv gång så mycket som premieinkomsten samma år, som var ca 24 miljarder euro.

Studera penningflödena inom arbetspensionssystemet

Länken ovan leder till en applikation som åskådliggör penningflödena. Med hjälp av den kan du studera hur pengarna rör sig och hur arbetspensionssystemets tillgångar har utvecklats under olika år.