Sijoitustuottovertailut herättävät kysymyksiä

Eläketurvakeskus julkaisee vuosittain eläkelaitosten reaalisten sijoitustuottojen vertailuja. Kotimaisten eläkelaitosten lisäksi mukana on joukko ulkomaisia laitoksia. Vertailu ei tietenkään ole täysin reilua, koska ulkomaiset vertailukohteemme ovat suuria, tunnettuja ja menestyneitä – siis alan parhaimmistoa.

Reaalisten tuottojen vertailua vaikeuttavat maiden väliset erot inflaatiovauhdissa ja valuuttakursseissa. Näiden vuoksi vertailu ei suoraan kerro, kuinka hyvin eri laitokset ovat onnistuneet sijoituksissaan. Lisäksi sijoitustoimintaan vaikuttaa sääntely, jossa on suuria eroja eri maiden välillä. Vertailuista voi kuitenkin tehdä mielenkiintoisia havaintoja.

Viime vuonna suomalaisten laitosten väliset tuottoerot olivat suuria. Samalla keskimääräiset tuotot jäivät jälkeen vertailumaiden laitoksista.

Suomalaisten eläkelaitosten välisille tuottoeroille ei ole mitään yksinkertaista selitystä. Vertailumaita heikommille tuotoille voi hakea selitystä koronakriisin aiheuttamasta osakekurssien laskusta. Kurssilasku kohtasi tietysti kaikkia vertailun sijoittajia, mutta suomalaisessa järjestelmässä se heikensi laitosten vakavaraisuutta ja rajoitti niiden mahdollisuuksia hyötyä loppuvuoden kurssinoususta.

Miten mahdollistaa nykyistä paremmat sijoitustuotot?

Koronavuoden samoin kuin vuonna 2008 koetun finanssikriisin kokemukset antavatkin aiheen tarkastella yksityisen sektorin eläkelaitosten vakavaraisuussääntelykehikkoa. Joudumme pohtimaan, kuinka hyvin nykyinen järjestelmä tukee eläkevarojen pitkäjänteistä ja tuottohakuista sijoittamista.

Viime vuosikymmenten kehityksen perusteella on odotettavissa, että tällä vuosisadalla voi vastedeskin ilmaantua talous- ja terveyskriisejä ja muita häiriöitä, jotka tekevät sijoittamisen vaikeammaksi. Sitkeästi matalana pysyvä korkotaso ei tee tilannetta helpommaksi.

Näistä syistä on syytä jatkaa Jukka Rantalan esiselvityksestä vuonna 2019 alkanutta työtä, jossa arvioidaan erilaisia sääntelymuutoksia. Tarpeen on pohtia keinoja, jotka voisivat mahdollistaa nykyistä paremmat sijoitustuotot ja vakaamman vakavaraisuuden, joiden avulla suomalaiset toimijat voisivat päästä samanlaisiin tuottoihin kuin parhaat ulkomaiset kilpailijat.