Eläkevarojen sijoitusriskiä voisi perustellusti lisätä

Mies kokovartalokuvassa., katsoo kohti ja pitelee käsissään silmälasejaan.

Rahoitusteorian perusoppikirjat kertovat, että sijoitustuottojen kasvattaminen edellyttää yleensä salkun riskitason nostamista.

Yksi sun toinen onkin viime kuukausina vaatinut, että työeläkelaitoksille olisi mahdollistettava entistä suuremman sijoitusriskin ottaminen.

Ajatuksena on, että kun tämä kasvattaisi tuottoja, voitaisiin välttyä eläkemaksujen nostolta ja etujen heikentämiseltä.

Kolumnistin suoranainen virkavelvollisuus olisi kai olla vastavirrassa vallitsevaan puheenparteen nähden. Valitettavasti en nyt oikein osaa.

Säännökset eivät ole absoluuttinen totuus

Yksityisalojen työeläkesääntelyn yhtenä tavoitteena on, että eläkelaitokset ovat laista lähtevien laskusääntöjen mukaan vakavaraisia joka päivä. Tämä on sinänsä iloinen asia.

Vakavaraisuussäännökset eivät kuitenkaan edusta absoluuttista totuutta, vaan taustalla on monia oletuksia ja valintoja.

Laskukaavoja onkin aika ajoin muuteltu ja säännöt edustavat lopulta työmarkkinajärjestöjen kulloistakin tuoreinta konsensusta ”vakavaraisuudesta”. Sääntöjen väljentäminen ei siten merkitsisi luopumista minkäänlaisen objektiivisen vakavaraisuuden ajatuksesta.

Kun eläkelaitosten riskinottokyky on suurimmillaan markkinoiden reippaan nousun jälkeen, sääntely kannustaa ostamaan kalliilla ja voi pahimmillaan pakottaa myymään halvalla. Tällainen on taloudellisesti aivan nurinkurista.

Sijoitustuotoilla on kasvava merkitys eläkkeiden rahoituksessa.

Sijoitustuotoilla on kasvava merkitys eläkkeiden rahoituksessa ja olisi huipputärkeää kitkeä sääntelystä elementtejä, jotka vaikeuttavat hyvien pitkän aikavälin tuottojen saavuttamista.

Riskinottomahdollisuuksien lisäämisellä tarkoitetaan käytännössä ennen kaikkea mahdollisuutta osaketyyppisten sijoitusten osuuden kasvattamiseen. Osakkeiden korkopapereita parempi tuotto pitkällä tähtäyksellä ei ole vain pankkien sijoitusneuvojien markkinointipuhetta, vaan sille on vankkaa tukea niin teoriassa kuin kokemusperäisesti.

Finanssimarkkinat voivat yllättää

Vaikka osakesijoitusten lisäämiselle on painavat syyt, on muistettava, että finanssimarkkinat voivat huvikseen käyttäytyä vuosienkin ajan miten milloinkin.

Nyt nähty korkotasojen nousu parantaa korkosijoitusten tuotto-odotusta, eikä ole mikään ihme, jos korot tuottavat osakkeita paremmin vaikkapa 10 vuoden jaksolla. Eläkerahoituksessa 10 vuotta on kuitenkin tuskin havaittava ohimenevä humahdus.

Kirjoittaja, OTT Timo Viherkenttä työskentelee Senior Fellow -tehtävässä Aalto-yliopistossa. Hän on myös työeläkeyhtiö Elon hallituksen jäsen.