Valmennukseen osallistuvista kuvassa Mervi Viljamaa, Samuli Tuominen, Eva Aalto ja Mika Mononen.

Työeläkevalmennusta alan huippujen koulutuksessa

Mitä kaikkea työeläkkeisiin liittyy ja mitä niistä tulisi tietää? Tällaisiin pohdintoihin saavat työeläkevalmennettavat vastauksia koulutusjaksollaan.

Tämäntyyppisiä pohdintoja moni työeläkealla toimiva työssään kohtaa. Kuitenkaan kokonaisnäkemyksen muodostamiseen ei liikene arjessa aikaa, ja tarve asioiden laajempaan pohtimiseen vääjäämättä tulee eteen jossain vaiheessa työuraa.

Eläketurvakeskuksen (ETK) kouluttajana toimiva Marina Sirola iloitsee, että ETK:n sidosryhmilleen järjestämään työeläkevalmennukseen osallistuneet antavat toisilleen kollegiaalista tukea ja löytävät näin vastauksia yhteisiin kysymyksiin.

Ymmärrystä sidosryhmistä ja verkostoista

Paraikaa meneillään olevaan valmennukseen osallistuu 14 henkilöä. Heistä yksi on neuvotteleva virkamies Eva Aalto sosiaali- ja terveysministeriön eläke- ja yksityisvakuutusyksiköstä. Hän on työskennellyt pitkään Kelassa sosiaaliturvan alalla, nyttemmin eläkevakuutusten parissa.

– Valmennuksen yhtenä antina on verkostoituminen ja alan osaajien kanssa tutuksi tuleminen. On ollut hyvin hyödyllistä kuulla muiden näkökulmia, Aalto sanoo.

Työssään hän pitää kiinnostavana monikerroksisuutta, mikä lisää lakeja säädettäessä myös paljon vaikeuskerrointa.

– Työ- ja kansaneläkejärjestelmän keskinäinen suhde on mielenkiintoinen piirre. Lyhyesti sanottuna työllämme on tärkeä merkitys kaikkien toimeentulon kannalta.

Luennoitsijat kertovat Aallon mukaan kiinnostavasti uusimmista tutkimustuloksista, myös päätöksentekijöiden näkemysten kuuleminen on ollut hyödyllistä.

Asiantuntija tuottaa tietoa päätöksentekijöille

Valmennukseen osallistuva Samuli Tuominen työskentelee erityisasiantuntijana suunnitteluosastolla ETK:ssa.

– Olen täällä päässyt kysymään suoraan luennoitsijoilta ja muilta, jotka käyttävät tuottamaamme asiantuntijatietoa. Nämä kontaktit ovat tärkeä lisä työssä kehittymisessäni, hän sanoo.

Tuomisen asiantuntijatyö palvelee yhteiskuntaa, päätöksentekijöitä ja median kautta välillisesti myös kansalaisia.

– Pyrimme vaikuttamaan siihen, että järjestelmä toimisi mahdollisimman hyvin ja samalla niin, että se palvelee ihmisten tarpeita, Tuominen sanoo.

Järjestelmä on kovin monimutkainen.

Mika Mononen, Ilmarinen

Lakisääteisen eläketurvan toimeenpano tehdään eläkelaitoksissa. Asiakaspalvelutilanne on suora livekokemus ja siinä on sujuvasti tiiviissä muodossa pyrittävä siirtämään kaikki tarvittava tieto asiakkaalle.

– Olen tykännyt todella paljon olla neuvomassa asiakkaita näissä asioissa, kertoo Ilmarisen eläkepalveluasiantuntija Mika Mononen.

– Monien mielestä järjestelmä on varsin monimutkainen, joten antaa todella paljon itselle, kun pystyn asiakkaalle avaamaan eläkeasioita henkilön omasta näkökulmasta.

Valmennuksesta hän kertoo saaneensa varmuutta ja kokonaisnäkemystä.

Näkemys työeläkemaailmasta laajenee

Mervi Viljamaa aloitti vastikään Elossa työkykyjohtamisen asiantuntijalääkärinä. Työssään hän pyrkii vaikuttamaan työkyvyttömyysriskeihin ja tämä palvelee paitsi yksittäisiä työkyvyttömyys- ja kuntoutusetuuden hakijoita myös organisaatioiden HR:ää ja esihenkilöitä.

– Tavoitteenani oli hahmottaa työeläkemaailmaa laajemmin, jotta olisi helpompi ymmärtää järjestelmää kokonaisuutena.