Työeläkkeiden indeksit

Palkansaaja kerryttää itselleen työurallaan ansioiden mukaan kertyvää työeläketurvaa ja maksaa työeläkevakuutusmaksua.

Työeläke kulkee matkassa koko ihmisen elämänkaaren ajan: aktiivivuosina sitä kerrytämme työelämässä ja eläkeaikana se turvaa toimeentulon.

Indeksejä on työeläkejärjestelmässä kaksi: palkkakerroin ja työeläkeindeksi. Indeksejä voi perustellusti ajatella eläkkeiden arvon turvaavina elementteinä.

Palkkakerroin varmistaa eläkkeelle siirtyvän aktiiviaikaiseen tulotasoon nähden kohtuullisen eläkkeen alkumäärän.

Työeläkeindeksi varmistaa maksussa olevan eläkkeen ostovoiman.

Hintojen nousu näkyy indeksien kehityksessä selvänä piikkinä.

Oheinen kuvio havainnollistaa palkkakertoimen ja työeläkeindeksin vaikutusta eläkkeen suuruuteen käyttäen esimerkkinä kuvitteellista, vuonna 2014 eläkkeelle jäänyttä henkilöä.

Esimerkkihenkilömme sai vuonna 2004 palkkaa
2 500 euroa kuukaudessa ja eläkettä hänelle oli tuohon mennessä kertynyt 1 025 euroa kuukaudessa.

Hänen palkkansa kehittyi samaan tahtiin yleisen palkkakehityksen kanssa. Niinpä hänen jäädessään eläkkeelle vuoden 2014 alussa viimeinen työuran aikainen kuukausipalkka oli 3 418 euroa. Kuukausieläkettä hänelle oli tähän mennessä kertynyt 2 000 euroa.