Yksityisaloilla kun jatkaa välittömästi eläkkeen alkamisen jälkeen samassa työpaikassa, työsuhteen ehdoissa täytyy tapahtua jokin olennainen muutos. Erona yksityisaloihin julkisen puolen vanhuuseläkkeelle jäätyään voi uudesta työstä sopia työnantajan kanssa vapaasti.

Työnteko eläkkeellä kasvattaa suosiotaan

Mahdollisuutta työskentelyyn eläkkeen rinnalla harkitsee moni. Työntekijäpulasta kärsivässä terveydenhuollossa ja opetusalalla vanhuuseläkkeellä työskentelevien osuus on suurin.

Työssä käyvien eläkeikäisten määrä on kasvanut viime vuosina niin, että vuonna 2021 varsinaisella vanhuuseläkkeellä olevista 63–67-vuotiaista 12 prosenttia työskenteli eläkkeellä.

Töissä jatkamiseen alinta eläkeikää pidempään houkutellaan lykkäyskorotuksella ja paremmalla eläkkeellä.

Niiden, jotka tekevät töitä työeläkkeen rinnalla, ensisijainen houkutin ei ehkä kuitenkaan ole pelkästään raha. Työssä käyvien eläkeläisten eläkkeet ovat nimittäin muita saman ikäluokan eläkkeitä suurempia. Tosin esimerkiksi Varman selvityksen mukaan erityisesti naisilla eläkkeellä työskentelyn merkittävin syy on palkan vaikutus toimeentuloon.

Taloudellisten kannustimien rinnalla erittäin merkittävä tekijä työnteon jatkamiseen on työn merkitys ja se, että pitää työstään eikä se ole liian raskasta tai kiireistä. Myös työn tarjoamat sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä.

Sote-aloilla ja opetuksessa yleisintä

Eläkeläisten työssäkäynti on julkisella sektorilla ja naisten keskuudessa yleisempää kuin yrityksissä ja miesten keskuudessa. Kevassa ollaan tyytyväisiä siihen, että työntekijäpulasta kärsivässä terveydenhuollossa ja opetusalalla vanhuuseläkkeellä työskentelevien osuus on ammattiryhmistä suurin, noin neljännes.

Tilastoanalyytikko Janne Salonen kertoo, että Kevan tekemän tutkimuksen mukaan töissä jatketaan vanhuuseläkkeen rinnalla keskimäärin reilu puoli vuotta.

Mahdollisuutta työskentelyyn eläkkeen rinnalla harkitsee moni.

– Kiinnostus on selvästi lisääntynyt myös yksityisellä puolella, vahvistaa palvelupäällikkö Minna Kaartinen Varmasta. Kaartisen mukaan moni sellainenkin olisi halukas jatkamaan töissä eläkkeen rinnalla, jolla ei ole siihen mahdollisuutta.

– Useimmille on tuttua, että vanhuuseläkkeellä saa tienata vapaasti ilman, että ansiot vaikuttavat jo maksussa olevaan eläkkeeseen. Yleinen kysymys on, voiko jatkaa saman tien töissä samalla työnantajalla. Tässä tilanteessa on hyvä tietää, että jos jatkaa välittömästi eläkkeen alkamisen jälkeen samassa työpaikassa, työsuhteen ehdoissa täytyy tapahtua jokin olennainen muutos. Siihen riittää esimerkiksi siirtyminen osa-aikatyöhön. Uusi työsopimus on kuitenkin aina tehtävä, Kaartinen kertoo.

Kuitenkin julkisella sektorilla – jonka työeläketurva määräytyy JuELin (julkisten alojen työeläkelaki) mukaan – heti eläkkeelle jäätyään ei tarvita mitään olennaisia muutoksia. Julkisen puolen vanhuuseläkkeelle jäätyään voi uudesta työstä sopia työnantajan kanssa vapaasti, ilman tunti- tai palkkarajoituksia. Työn sisällön ei tarvitse erota aiemmasta työsuhteesta.

Samoissa hommissa jatketaan

Varman eläkkeellä työskenteleville tekemän kyselyn mukaan 44 prosenttia jatkoi vanhan työnantajan palveluksessa entisissä tehtävissä. Noin 27 prosenttia oli siirtynyt uuden työnantajan palvelukseen ja noin neljä prosenttia yrittäjäksi. Yrittäjiksi siirtyvillä on tyypillisesti aiempaa kokemusta yrittäjyydestä.

Niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla vanhuuseläkkeen rinnalla tehty työ on tyypillisesti epäsäännöllistä ja osa-aikaista. Työstä saatu kuukausiansio on keskimäärin 80 prosenttia vanhuuseläkkeestä.

1 Uusi työsopimus tarvitaan

Jos töitä jatkaa vanhuuseläkkeellä, työsuhde on päätettävä ennen kuin kertynyt työeläke voidaan myöntää ja maksaa. Jos haluaa jatkaa eläkkeellä samassa työpaikassa, josta jää eläkkeelle, on tehtävä uusi työsopimus ja esimerkiksi työajassa tai työtehtävissä täytyy tapahtua selkeä muutos.

2 Kaksi verokorttia

Vanhuuseläkkeellä saa työskennellä niin paljon kuin haluaa ja jaksaa ilman, että ansiot vaikuttavat jo tienattuun ja maksussa olevaan eläkkeeseen. Joihinkin muihin etuuksiin, kuten asumistukeen, se voi vaikuttaa.

Eläkettä ja työntekoa varten tarvitaan kuitenkin erilliset verokortit, sillä eläkettä verotetaan eri tavalla kuin palkkaa. Eläkkeelle jäädessä jokaisen on hankittava verottajalta eläkettä varten verokortti, jonka Verohallinto toimittaa yleensä suoraan eläkeyhtiöön. Työskentelyä varten on pyydettävä erillinen verokortti, joka toimitetaan työnantajalle.

3 Myös eläkkeellä tehty työ kartuttaa eläkettä

Eläkettä kertyy myös eläkkeellä solmitusta uudesta työsuhteesta ylimpään eläkeikään asti. Sen jälkeen eläkettä ei enää kerry. Vastaavasti ylimmän eläkeiän jälkeen palkasta ei enää pidätetä työeläkemaksua.

Jos ryhtyy vanhuuseläkkeellä yrittäjäksi, voi halutessaan ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen. Tällöin myös yrittäjätoiminnasta kertyy eläkettä korkeintaan ylimpään eläkeikään saakka. Pakollista YEL-vakuuttaminen ei kuitenkaan vanhuuseläkkeen rinnalla enää ole.

Kun saavuttaa oman ylimmän eläkeikänsä, eläkkeellä tehdystä työstä ansaittua eläkettä pitää muistaa erikseen hakea.

4 Työskentely osittaisella eläkkeellä

Osittainen varhennettu vanhuuseläke (ove) tarjoaa mahdollisuuden yhdistää työnteko ja osittainen eläke jo ennen alinta eläkeikää. Oven alin aloitusikä on tällä hetkellä 61 vuotta.

Kertyneestä eläkkeestä voi ottaa maksuun 25 tai 50 prosenttia ja samalla voi jatkaa työntekoa tai lopettaa työnteon kokonaan tai siirtyä tekemään töitä osa-aikaisesti, jos se työnantajalle sopii. Osittaisen vanhuuseläkkeen nostamisesta ei tarvitse raportoida työnantajalle.

Ovea voi ottaa alaikärajan täyttymisen jälkeen myös työttömänä. Ove pienentää vanhuuseläkettä pysyvästi.