Indekseihin yli viiden prosentin korotus

Alustavan laskelman mukaan vuoden 2024 työeläkeindeksi asettuu noin 5,5 prosenttiin. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee vuoden 2024 eläkeindeksit lokakuun lopulla.

Eläketurvakeskuksen (ETK) syyskuussa tekemän alustavan indeksiesityksen mukaan vuoden 2024 työeläkeindeksi nousee 5,49 prosenttia ja palkkakerroin 5,07 prosenttia.

Nyt työeläkeindeksi nousee hieman palkkakerrointa enemmän. Indeksilaskelmia tekevän ekonomistin Timopekka Hakolan mukaan näköpiirissä ei ole viime vuoden kaltaista poikkeustilannetta ja työeläkelaitoksien saamaa eläkehakemusten tulvaa.

– Viime kerralla työeläkeindeksin ja palkkakertoimen välinen ero oli kolme prosenttiyksikköä. Nyt ero on selvästi kaventumassa ja jäänee alle puoleen prosenttiyksikköön.

Eläkkeelle siirtymistä kannattaa aina suunnitella omaan elämäntilanteeseen sopivaksi. Kun työeläke-etuuksia ottaa maksuun, on syytä huomioida mahdolliset muutokset verotuksessa. Lisäksi työeläkkeellä voi olla vaikutusta Kelan maksamiin etuuksiin ja eläkkeisiin.

Eläkkeelle siirtymisen lykkääminen on usein taloudellisesti kannattavinta. Lykkääminen tuo työeläkkeeseen lykkäyskorotuksen.