Kuvituskuvassa vanha pöytälaskukone, jonka näppäimistö lähikuvassa ja sijnä näkyvät numerot 50, 60 ja 70.

Eläkebarometri: Moni luottaa, mutta kantaa huolta nuorten maksutaakasta

Heinäkuussa julkaistun Eläkebarometrin mukaan kansalaiset tunnistavat enemmän hyvää kuin uhkakuvia suomalaisessa eläkejärjestelmässä. Edelleen kaksi kolmasosaa suomalaisista luottaa eläkejärjestelmään. Lisäksi lähes puolet vastaajista arvioi, että eläkkeet pystytään maksamaan tulevaisuudessa.

Yleinen epävarmuus tulevaisuudesta ja talouden kehityksestä, hintojen ja korkojen nousu sekä sijoitusmarkkinoiden heilahtelut heijastuvat todennäköisesti kokemukseen eläkejärjestelmän luotettavuudesta.

Huoli tulevasta mietityttää. Barometrin tuloksissa ei siten yllätä, että noin puolet vastanneista on sitä mieltä, että nuoremmat sukupolvet joutuvat liiaksi eläkkeiden maksajiksi.

Luottamuksen lasku ei siltikään näytä heijastuvan arvioihin toimeentulosta omana eläkeaikana. Lähes 60 prosenttia suomalaisista arvioi tulevansa kohtuullisesti toimeen eläkeaikanaan.

Kansan syvissä riveissä eläketurva-asiat tietävien ja tietämättömien jako näkyy selvästi. Barometrin tulos osoittaa, että osalla kansalaisista eläketurvan tuntemisessa näyttää olevan parantamisen varaa. Eläketurvan arvioi tuntevansa hyvin tai melko hyvin puolet suomalaisista. Sen sijaan huononlaisesti eläketurvaa tuntevia on lähes 30 prosenttia vastaajista.

Enin epätietoisuus on siitä, miten eläkkeelle siirtymisen myöhentäminen vaikuttaa eläkkeeseen. Noin puolet vastaajista tietää, että eläkettä korotetaan pysyvästi lykkäyskorotuksella, jos aloittaa vanhuuseläkkeen vasta alaikärajan jälkeen. Hieman useampi kuin joka kolmas ajattelee, ettei tämä pidä paikkaansa.

Kantar Publicin toteuttamaan viime kevään barometrikyselyyn vastasi tuhat 18–79-vuotiasta suomalaista.