Käyrädiagrammi ansiotasoista työuran eri vaiheissa, vertailukäyrät miehille ja naisille.
Työuran aikaiset kuukuaisansiot miehillä ja naisilla keskimäärin vuonna 2021.

Työeläke karttuu ansioista

Työ on eläkkeen perusta. Sillä ei ole väliä, tekeekö työtä yksityisen palveluksessa tai julkisella alalla. Noin 2,6 miljoonaa työelämän sankaria kartuttaa itselleen työeläkettä. Yksityisaloilla töitä teki reilut 1,8 miljoonaa henkilöä ja julkisella sektorilla 700 000 henkilöä.

Palkansaajien työeläkevakuutettu keskiansio vuonna 2021 oli 3 200 euroa kuukaudessa. Miesten työeläkevakuutettu keskiansio (3 600 euroa) oli runsaan neljänneksen suurempi kuin naisten (2 800 euroa).

Työeläkettä kartuttanut ansio e/kk, miehet ja naiset

Palkansaajien työeläkevakuutettu keskiansio vuonna 2021 oli 3 200 euroa kuukaudessa. Miesten (vihreä käyrä) runsaan neljänneksen suurempi kuin naisten (violetti käyrä).

Työeläkevakuutetut ansiot yksityisaloilla ja julkisella sektorilla €/kk 

Sektorirajojen yli voi liikkua ja henkilö voi olla samanaikaisesti vakuutettu usean eri työeläkelain mukaan. Työeläkejärjestelmä huolehtii taustalla, että ansioiden mukaisesti karttuneet eläkekertymät kootaan yhteen työeläkeotteelle. Vaikka työeläkelaitoksia ja eläkelakeja on useita, henkilö saa eläkkeensä yhdeltä luukulta, kun eläkeaika koittaa.

Työeläke kertyy työuran keston ja ansioiden määrän mukaisesti. Työeläkejärjestelmä huolehtii
taustalla, että ansioiden mukaisesti karttuneet eläkekertymät kootaan yhteen työeläkeotteelle.
Vaikka työeläkelaitoksia ja eläkelakeja on useita, henkilö saa eläkkeensä yhdeltä luukulta, kun eläkeaika koittaa.

Työeläkevakuutetut ansiot ikäluokittain

Palkansaajat, yksityinen ja julkinen sektori yhteensä, vuonna 2021, keskiansio €/kk 

Korkeimmillaan ansiotaso on 50:n ikävuoden paikkeilla ja viittäkymppiä lähestyvillä.

Lähde: Suomen työeläkevakuutetut 2021. Suomen virallinen tilasto, Eläketurvakeskuksen tilastoja 13/2022.
Julkaisu sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvista 17–68-vuotiaista henkilöistä. Lisäksi tilastossa esitetään tietoja palkansaajien eläkettä kartuttaneista ansioista sekä työeläkkeen määrään vaikuttavista palkattomista ajoista.

Käsitteet

Keskiansio on bruttoansioiden aritmeettinen keskiarvo tilastovuoden tasossa.
Mediaaniansio on keskimmäisen palkansaajan ansio.
Kuukausiansio on saatu jakamalla vuosiansio työkuukausien määrällä.
Palkansaajalla tarkoitetaan työeläkelakien piiriin kuuluvaa työtä tekevää henkilöä, jos kysymys ei ole YEL- tai MYEL-yrittäjätoiminnasta.

Tilastot ja tulorekisteri

Eläketurvakeskuksen tilastot perustuvat tulorekisterin mukaisiin palkansaajien työeläkevakuutettuihin ansioihin. Niihin lasketaan kaikki työeläkevakuutettu työ, myös epäsäännöllinen, joka voi olla kestoltaan lyhyt tai osa-aikainen. Osa-aikatyötä tekevien määrä vaihtelee toimialoittain, mikä heijastuu myös keskiansioihin.