Vaikuttava uudistus, toimiva työeläketurva

Mikko Kautto seisoo portaikossa.

Johan pomppas! Tarkoitan tietysti keskimääräistä eläkkeelle siirtymisen ikää. Vuonna 2021 Suomessa siirryttiin eläkkeelle keskimäärin 62,4 vuoden iässä.

Vuodelle 2025 asetettu tavoite saavutettiin etuajassa. Puolen vuoden nousu syntyi puoliksi vanhuuseläkkeelle siirtymisen myöhentymisestä, puoliksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen vähentymisestä.

Oma huomioni on erityisesti vanhuuseläkkeelle siirtymisessä, johon viime työeläkeuudistuksella haluttiin vaikuttaa. Uudistusta edeltävällä alaikärajalla eli 63-vuotiaana eläkkeelle siirtyminen on hitaasti vähentynyt 30 tuhannen tasolta 20 tuhanteen.

Tänä vuonna 63-vuotiaiden eläkkeelle siirtyjien lukumäärä tulee romahtamaan, koska vanhuuseläkkeen ikäraja on noussut 64 vuoteen. Kun 64-vuotiaana eläkkeelle siirtyneitä oli viime vuonna 10 000, tämänvuotinen tilastopylväs tulee nousemaan merkittävästi korkeammalle.

Eläkkeelle siirryttiin 62,4 vuoden iässä.

Uudistuksen vaikutus näkyy nimenomaan 60 vuotta täyttäneiden käyttäytymisessä. Joustavan 63–68 vuoden ikärajojen oloissa vanhuuseläkkeelle siirtymisessä ei nähty juuri mitään muutoksia. Mutta 2017 uudistuksen jälkeen eläkkeelle siirtyminen on myöhentynyt kokonaisella vuodella neljän viime vuoden aikana. Vaikuttava uudistus siis.

Jopa tavoitteita paremmin toteutunut kehitys on osaltaan vahvistanut työeläketurvan rahoituspohjaa. Mutta valitettavasti sitä ei varmaksi saa. Työllisyys ja palkkasumma ovat olleet kasvussa, inflaatiopeikko ja keskuspankkien toimet taas ovat herättäneet sijoitusmarkkinoilla epävarmuutta.

Ukrainan sota on perinpohjaisesti mullistanut Euroopan näkymiä.

Inflaatio tuntuu eläkkeensaajan toimeentulossakin, kun indeksitarkistukset tulevat viiveellä. Naapurimaa Viron nopeasti kiihtyneestä inflaatiovauhdista olemme kuitenkin onneksi kaukana.

Eläketurvakeskus on startannut vuoteen 2022 uuden strategiansa pohjalta. Työskentelemme toimivan työeläketurvan puolesta.

Viime kädessä Eläketurvakeskuksen ja koko työeläkealan työ näkyy kansalaisen hyvinvoinnissa. Miten? Hyvin hoidettu työeläkejärjestelmä antaa mielenrauhaa työuran aikana, sujuvan asioinnin vakuutuksiin liittyvissä asioissa ja luotettavan eläkeajan turvan. Sen puolesta on ilo tehdä työtä.