Työssä jatketaan pidempään

Työelämässä pysytään yhä pidempään. Eläketurvakeskuksen tilastot osoittavat, että viime vuonna suomalaiset siirtyivät työeläkkeelle kuusi kuukautta edellisvuotta myöhemmin, keskimäärin 62,4-vuotiaana.

Poikkeuksellisen paljon eläkkeelle siirtyminen on myöhentynyt kahden koronavuoden aikana. Korona ei riitä selitykseksi.

– Viime vuosina eläkkeellesiirtymisikä on noussut erityisesti eläkeuudistuksen ansiosta. Nyt myös uusien työkyvyttömien määrä väheni, mikä nosti eläkkeellesiirtymisikää entisestään, kertoo kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta.

Vuonna 2021 työeläkkeelle siirtyi 61 500 henkilöä, joista vanhuuseläkkeen sai 44 000.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi viime vuonna 17 500 henkilöä, mikä on reilut kahdeksan prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Kuvion ylöspäin kääntynyt käyrä kuvaa työeläkkeellesiirtymisiän kehitystä. Odoteluku on väestön ikärakenteesta riippumaton ja lasketaan samalla periaatteella kuin elinaikaa mittaava elinajanodote.