Nimitysuutisia 14.3.2022

Maria Aaltonen, liiketalouden tradenomi, on nimitetty Poraston eläkeasiantuntijaksi 10.1. alkaen.

Taina Antila, OTK, varatuomari, on nimitetty Elon compliance-johtajaksi 1.1. alkaen.

Tiina Grönqvist, OTK, varatuomari, on nimitetty Varman Compliance officeriksi 1.1. alkaen.

Tuula Kallio, OTK, varatuomari, on nimitetty Varman eläkepalveluista ja lakiasioista vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.1. alkaen.

Hanna Kaskela, KTM, on nimitetty Varman vastuullisuusjohtajaksi vastuualueinaan sijoitukset ja yritysvastuu 1.1. alkaen.

Tuukka Lahkela, KTM, on nimitetty Elon sisäisen tarkastuksen johtajaksi 1.1. alkaen.

Helena Päivärinta, KM, on nimitetty Eläketurvakeskuksen kehityspäälliköksi 1.11.2021 alkaen.

Kaarlo Reipas, FM, on nimitetty Eläketurvakeskuksen ylimatemaatikoksi 1.12.2021 alkaen.

Janne Ryhänen, KTM, on nimitetty Poraston riskienhallintajohtajaksi 1.10.2021 alkaen.

Nelli Vaara, OTM, on nimitetty Eläketurvakeskuksen lakimieheksi 10.1. alkaen.