Jaana Saarelainen nojaa raitiotievaunupysäkin kaiteeseen ja katsoo kaupunkikuvaa.
Jaana Saarelainen ei osaisi kuvitella tekevänsä töitä muualla. Työeläkealalla omanlaisensa työ koukuttaa – se on vaihtelevaa sekä merkityksellistä.

Kevalaisena halki vuosikymmenten

Jaana Saarelainen on viihtynyt melkein koko työuransa Kevassa. Kaikki alkoi vuonna 1989, kun hän aloitti työelämäpolkunsa toimistovirkailijan tehtävissä. Polku on johtanut eteenpäin.

Mikä johdatti sinut alan töihin Kevaan?

Päädyin eläkealalle, kun kuulin tuttaviltani, että silloiseen Kuntien eläkevakuutukseen haettiin toimistotyöntekijöitä. Pääsin haastatteluun rekisteriyksikköön, jonka toimipiste sijaitsi silloisessa Kaupunkien talossa, nykyisessä Kuntatalossa. Aloitin tehtävässä heti seuraavalla viikolla.

Työtehtäviini kuuluivat rekisterin avustavat työt: postin jakaminen, postittaminen, monistaminen sekä palvelussuhteiden rekisteröintiin liittyvät tehtävät.

Sen jälkeen siirryin eläkeosastolle, jossa tein lähes kaikkea eläkeratkaisutoimintaan liittyvää.

Tänä päivänä teen työkyvyttömyyseläke- sekä kuntoutusetuuslaskentaa. Näihin tehtäviin siirryin syksyllä 2007.

Millaisia taitoja työssäsi tarvitaan?

Koko ajan on oltava valmiina oppimaan ja sisäistämään uusia asioita. Laitteet sekä käytössä olevat ohjelmat muuttuvat ja vanhat ohjelmat poistuvat. Uusia työskentelytapoja on opeteltava. Asiakkaat ja heidän tarpeensa ovat erilaisia, joten kohtaamme jokaisen yksilönä. Kaikki päivät ovat erilaisia.

Uran alkuvaiheessa haasteellisinta oli opetella eläkkeen käsinlaskenta sekä julkisen puolen yhteensovittaminen. Tänä päivänä ilman näitä taitoja työni tekemisestä ei tulisi mitään.

Puolitoista vuotta sitten koitti etäaika ja sen muutoksen muistan varmasti pitkään. Aluksi etätyö tuli pienenä shokkina ja siinä riitti hurjasti omaksuttavaa. Vaikeaa oli esimerkiksi hahmottaa työn tauotusta sekä sitä, että aivan koko ajan ei tarvitse olla koneen ääressä. Kyllä toimistollakin tulee välillä hengähdettyä, joten sama pätee kotonakin.

Kaiken kaikkiaan kolmeen vuosikymmeneen mahtuu lukuisia eri työtehtäviä sekä uran alkuvaiheessa iltakouluna suorittamani laskentamerkonomin tutkinto. Myöhemmin suoritin myös vakuutustutkinnon.

Mitkä asiat piristävät työssäsi eniten?

Itse työ tietysti, se on monipuolista ja vaihtelevaa. Kivat asiakaskohtaamiset. Pidän työstäni todella paljon. Arvostan myös hyviä henkilöstöetuja.

Esihenkilöt, osastonjohtajat ja kollegat. Olen aina saanut mahdollisuuksia opetella uusia töitä.

Alusta saakka on ollut runsaasti tilaisuuksia kehittää itseään, ja tukea on aina ollut saatavilla.

Millaisia toimialan muutoksia olet kokenut?

Eläkeala kehittyy koko ajan. Kun tulin Kevaan reilut kolmekymmentä vuotta sitten, hoidimme ainoastaan kuntien työntekijöiden eläketurvaa.

Eläkeuudistuksia on ollut monia, mutta pitkällä aikatähtäimellä tällaisia muutoksia on täytynyt tehdäkin, jotta meillä olisi vielä tulevaisuudessakin työntekijöitä ja eläkkeiden maksajia.

Pidän merkittävänä esimerkiksi vuoden 2005 uudistuksia, joiden myötä muun muassa opiskelusta ja vanhempainvapaista alkoi kertymään eläkettä.

Vaikka työympäristömme ovat jatkuvan muutoksen kourissa teknologian kehittymisen vuoksi, päätyömme säilyy tästä huolimatta. Se on asiakkaiden palvelu ja eläkepäätösten tekeminen.

Mitä ovat konkarin neuvot eläkealan noviisille?

Minulla ei ole ehkä antaa neuvoja itse työstä, mutta uusia tehtäviä kannattaa ottaa avoimin mielin vastaan. Välillä meillä saattaa olla todella kiivas työtahti. Oikeanlaista asennetta kaivataan.

Työtä pelkäämätön ote. Se on valttia.

Työhyvinvointi hybridityössä

Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan pitkään jatkunut etätyö on aiheuttanut työssä tylsistymistä ja työhyvinvoinnin heikentymistä etenkin alle 36-vuotiailla. Työhyvinvointi mahdollistaa sen, että työssä jaksetaan. Hyvinvoivassa työyhteisössä työssä jaksetaan ja työntekijöitä kannustetaan, työmäärä on sopiva ja ongelmia ratkotaan yhteisvoimin. Hybridityön on koettu lisäävän työnimua, ja yhä useammassa organisaatiossa toteutetaan hybridistrategiaa. Se vahvistaa luottamusta esimiehiin ja parantaa työhyvinvointia. Hybridityöllä tarkoitetaan etä- ja läsnätyön yhdistämistä.

Lähde: Työterveyslaitos