60 vuotta eläketurvan asialla

Pääkirjoituksen kirjoittaja Katri Raatikainen kuvattuna Eläketurvakeskuksen toimitalon aulassa Kalasataman Kampuksella Helsingissä.

Tämän lehden ilmestymisen aikoihin juhlitaan Eläketurvakeskuksen (ETK) 60-vuotispäiviä. Tai juhlittaisiin, jos pandemia olisi helpottanut hieman aiemmin. Niin mielellämme olisimme juhlineet kasvotusten yhdessä sidosryhmiemme kanssa uusissa tiloissamme Kalasatamassa.

Mutta onhan ensi vuonna taas juhlavuosi, kun työeläkelakien ja työeläkejärjestelmän voimaantulosta tulee kuluneeksi 60 vuotta. Työeläkejärjestelmä on kuusikymppisenä edelleen vetreä ja elinvoimainen, kuten juuri valmistunut kansainvälisen arvioinnin tuloskin kertoo.

Perustehtävämme ovat pysyneet samoina, vaikka toimintatavat ja toimintaympäristö ovat kovasti muuttuneet 1960-luvusta. Uuden strategiamme missio Toimivan työeläketurvan puolesta kiteyttää minusta hyvin tehtävämme. Toimivuutta voi tarkastella ja tavoitella muun muassa toimeenpanon, tietojenvaihdon ja palveluiden sujuvuuden tai rahoituksen näkökulmasta. Viime kädessä kansalaiset arvioivat työeläketurvan toimivuuden ja luotettavuuden.

Tutustuin ETK:hon ensi kertaa sen ollessa 26-vuotias. Syventäviin opintoihin yliopistolla kuului valinnainen kurssi, jolla tehtiin yhteistyötä oikeiden yritysten kanssa. Työryhmäni pääsi tekemään harjoitustyötä ETK:lle, mikä vaikutti uraani enemmän kuin arvasinkaan.

Kun aloitin ETK:ssa työskentelyn reilu 10 vuotta myöhemmin, oli täällä vielä monia konkarityöntekijöitä, jotka olivat olleet talossa sen alkumetreiltä asti. He tunsivat läpikotaisin niin eläketurvan sisällön kuin tehtyjen muutosten taustat. Kaikki me työeläkealalla työskentelevät tiedämme, että historian tuntemuksella tosiaan on merkitystä, eikä laivaa käännetä hetkessä.

Omanlaisensa ala koukuttaa helposti tänne töihin tulevat, ja työsuhteet ovat pitkiä. Tärkeää olisi saada houkutelluksi joukkoomme myös nuoria tulevaisuuden rakentajia – tekijöitä, jotka vuorostaan ihastuvat alaan ja ovat valmiita toimimaan toimivan työeläketurvan puolesta.