Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin 7.6.2021

Miten nettotulot muuttuvat eläkkeelle siirryttäessä? Tarkastelu nettotulosuhteen muutoksesta vuosina 2002–2017

Eläkepolitiikan tavoitteena on turvata kaikille eläkeläisille kohtuullinen toimeentulo ja estää köyhyys. Tutkimus sisältää tiiviin katsauksen toimeentulon muuttumisesta eläkkeelle siirtymisen yhteydessä vuosina 2002, 2007, 2012 ja 2017 ja valottaa osaltaan eläketurvalle annettujen tavoitteiden toteutumista.

Rantala, J. & Pyy-Martikainen, M. & Riihelä, M.: Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 04/2021


Taloudellinen varautuminen eläkeaikaan – kyselytutkimus eläketurvaan liittyvistä näkemyksistä

Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeaikaa varten säästämisen yleisyyttä, säästöjen käyttökohteita ja säästämättä jättämisen syitä. Lisäksi selvitetään säästämisen merkitystä arvioihin eläkeajan toimeentulosta sekä eläkeasioiden tuntemisen ja eläketurvaan liittyvän luottamuksen yhteyttä säästämiseen.

Tenhunen, S. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 03/2021


Eläkejärjestelmien riskit ja niiden jakautuminen eri osapuolille – viiden maan työeläke­järjestelmät vertailussa

Raportissa tarkastellaan Alankomaiden, Itävallan, Saksan, Suomen ja Ruotsin eläkejärjestelmien riskejä ja niiden jakautumista järjestelmien osapuolille: työnantajille, työntekijöille ja eläkkeensaajille.

Mielonen, A. Eläketurvakeskuksen ­raportteja 02/2021


VUOSITTAIN ILMESTYVIÄ

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2019

Kesälä, M. & Iire, H. Eläketurva-keskuksen tilastoja 01/2021

Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke: uudet eläkelajit 2020

Kannisto J. Eläketurvakeskuksen tilastoja 02/2021


Työeläkekuntoutusvuonna 2020

Saarnio, L. & Kaasila, M. Eläketurva­keskuksen tilastoja 03/2021


MUUALLA ILMESTYNEITÄ

Health shocks and couples’ labor market participation: A turning point or stuck in the trajectory?

Riekhoff, A.-J. & Vaalavuo, M. Social Science & Medicine, vol. 276, 113843

Extending working lives: How policies shape retirement and labour market participation of older workers

Kuitto, K. & Helmdag, J. Social Policy & Administration, 55(3), 423–439, 2021.

Inequalities in pensions and retirement from a life course perspective: An introduction

Kuitto, K. & Kuivalainen, S. & Möhring, K. Social Policy & Administration, 55(3), 403–408, 2021.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen erot kunta-alan ja yksityisen sektorin palkansaajilla

Polvinen, A. Kuntoutus VOL 44 NRO 1 (2021)

Lue faktaa ja tutustu julkaisuihimme
www.etk.fi/julkaisut

Tilaa uutiskirjeemme
etk.fi/uutiskirjeet