Pallo hallussa

Pallo hallussa kokoaa eri lähteistä ulkomaiden eläkeuutisia ja maaesittelyn. Aiheesta laajemmin Etk.fi > Eläkejärjestelmät > Muiden maiden eläkejärjestelmät

YHDYSVALLAT

Koronarytinä hirvittää eläkesäästäjiä

Monet amerikkalaiset säästävät ison osan kokonaiseläkkeestään vapaaehtoiseen 401k-järjestelmään.

401k-eläkesäästötilien arvo on noussut viime vuosina voimakkaasti, mutta nyt amerikkalaiset seuraavat kauhulla, sulattaako koronavirus vanhuuden turvan. Järjestelmässä riski jää yksilölle, ja pahimmassa riskissä ovat lähellä eläkeikää olevat.

Osakeindeksit vajosivat pahimmillaan maaliskuussa noin 30 prosenttia. Mitä suurempi osa säästöistä on osakkeissa, sitä jyrkempi on ollut eläketilin saldon lasku.

Asiantuntijat neuvovat kansalaisia olemaan tekemättä hätäisiä johtopäätöksiä. Heidän mukaansa on viisainta pysyä pitkän tähtäimen suunnitelmassa.

USA Today 23.3.


RUOTSI

AP3-rahasto haalii kiinteistöjä Suomesta

AP3-eläkerahaston omistama kiinteistösijoittaja Hemsö hankkii kiinteistöjä Suomesta nopeaan tahtiin. AP3 on yksi Ruotsin lakisääteisen eläkejärjestelmän puskurirahastoista.

Hemsön kiinteistöomaisuuden arvo on kolminkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana noin miljardiin euroon. Hemsö sijoittaa yhteiskunnallisiin kiinteistöihin.

Kaikkiaan Hemsöllä on Suomessa jo 50 kiinteistökohdetta. Niihin kuuluvat esimerkiksi Sibelius-Akatemia, Helsingin oikeustalo, Teatterikorkeakoulu, Åbo Akademin Vaasan-kampus ja Turun kaupunginsairaalan kiinteistöt.

Hemsöllä on Suomessa yhteensä 34 hoivakiinteistöä. Väestön ikääntyminen lisää niiden kysyntää.

Kauppalehti 11.2.


TANSKA

Uusi varhaiseläke tietyin ehdoin

Tanskassa on lanseerattu uusi eläke-etuus (seniorpension), joka mahdollistaa varhaisen eläkkeelle siirtymisen niille, joilla on pitkä työura ja alentunut työkyky.

Ehdot täyttävät voivat siirtyä eläkkeelle kuusi vuotta ennen vanhuuseläkeikää. Nykyinen eläkeikä on Tanskassa 65 vuotta ja 6 kuukautta.

Eläkkeen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 20–25 vuoden työura ja työkyky on laskenut niin, ettei pysty työskentelemään yli 15:tä tuntia viikossa. Työuran on pidettävä sisällä myös fyysisesti tai psyykkisesti vaativaa työtä.

Seniorpension korvaa aikaisemmin voimassa olleen seniorførtidspension-eläkkeen, jossa oli nykyistä tiukemmat ehdot.

SSA International Update


VIRO

Rahastoeläke kerralla käteen

Virolaiset voivat pian nostaa tähän mennessä kertyneen työeläkkeensä eläketililtään omaan käyttöönsä ennen eläkeikää. Muutos koskee työeläkkeen rahastoitua osaa. Uudistuksen takana on erityisesti Isänmaa-puolue.

Muutos meni läpi Viron parlamentissa eli Riigikogussa tammikuussa, mutta presidentti jätti uudistuksen toistaiseksi allekirjoittamatta.

Virolaisissa eläkerahastoissa on kiinni reilusti yli neljä miljardia euroa. Jos monet nostavat varat omaan käyttöönsä, syntyy kulutuspiikki, kun virolaisilla on yhtäkkiä käytettävissään aiempaa enemmän rahaa.

Uudistuksen vaarana on, että ihmiset syövät työeläkkeensä etukäteen ja ovat tulevaisuudessa entistä riippuvaisempia valtion kansaneläkkeistä.

Yle 9.2.


JAPANI

Uusia lakeja edistämään ikääntyvien työllisyyttä

Harmaantuva Japani kaipaa lisää työvoimaa, koska maan sosiaalimenot kasvavat kovaa vauhtia.

Maan hallitus hyväksyi helmikuussa lain, joka patistaa yrityksiä pitämään työntekijät töissä 70-vuotiaaksi asti eri keinoin.

Toistaiseksi lainsäädäntö ei ole pakottavaa, mutta hallitus suunnittelee myös velvoittavaa lainsäädäntöä, jonka perusteella työntekijöillä olisi oikeus työskennellä 70-vuotiaaksi saakka.

Japani kärsii ikääntyvän väestön takia työvoimapulasta.

Vuonna 2025 joka kolmas japanilainen on yli 65-vuotias ja vuonna 2030 maa voi kärsiä jo yli kuuden miljoonan henkilön työvoimavajeesta.

The Japan Times 4.2.


MAAESITTELY

BULGARIA

  • Väkiluku: 7 miljoonaa
  • Elinajan odote: naisilla 78 vuotta ja miehillä 71 vuotta
  • Eläkeikä: naisilla 61 vuotta ja 4 kuukautta, miehillä 64 vuotta 2 kuukautta.

Keskieläke EU:n alhaisin

Bulgarian työeläkejärjestelmä koostuu ansaintaeläkkeestä ja pakollisesta rahastoeläkkeestä. Tietyillä ammattiryhmillä on pakolliset ammattikohtaiset lisäeläkejärjestelmät, jotka mahdollistavat eläkkeelle siirtymisen ennen yleistä vanhuuseläkeikää.

Työeläke kattaa palkansaajat ja yrittäjät (myös maatalousyrittäjät). Bulgariassa ei ole asumisperusteista kansaneläkettä. Vähimmäistoimeentulo turvataan tuloharkintaisilla tasasuuruisilla vähim-mäiseläkkeillä.

Eläkkeiden rahoittamiseen osallistuvat sekä työnantaja että työntekijä. Vakuuttamisvelvollisuuden alaraja on noin 260 euroa ja ansiokatto noin 1 330 euroa. Ansiokaton ylimenevästä osasta ei peritä eläkemaksua, eikä siitä kerry eläkettä.

Osa maksuista ohjataan pakolliseen rahastoeläkejärjestelmään. Työnantaja maksaa lakisääteisen eläkevakuutusmaksun lisäksi lisäeläkemaksua ammatilliseen lisäeläkejärjestelmään.

Eläkkeen määrään vaikuttavat omat tulot, vakuutusvuodet ja maan keskimääräinen palkkataso. Oikeus eläkkeeseen syntyy, kun vakuutusvuosia on kertynyt miehillä 38 vuotta ja 6 kuukautta ja naisilla 35 vuotta ja kuusi kuukautta. Jos vakuutusaikavaatimus ei täyty, eläkeikä on korkeampi.

Eläkkeen taso on Bulgariassa EU-maiden alhaisimpia. EU:n Pension Adequacy -raportin mukaan keskimääräinen kuukausieläke on Bulgariassa 167 euroa.

Eläkkeitä hallinnoivat Bulgariassa työ- ja sosiaaliministeriö, Sosiaalivakuutuslaitos, verovirasto sekä yksityiset eläkerahastot rahastoeläkkeen osalta.