Ruotsin eläkerahastot tehokuurille, Bangladesh tukee pienyrittäjiä

Ulkomaanpalstalla kerromme ajankohtaisia eläkeuutisia muista maista.
Tällä kertaa paneudumme tarkemmin Itävallan eläkejärjestelmään.

Kanada: Korvaustasot nousuun

Kanadan lakisääteisen työeläkejärjestelmän eläkepalkkakatto nousee ensi vuoden alusta 68 500 dollarista 73 500 dollariin. Kyseisellä vuositulovälillä peritään 8 prosentin työeläkemaksua.

Peruseläkemaksu on 11,9 prosenttia, jota peritään 68 500 vuositulorajaan asti.

Peruseläkemaksua nostettiin asteittain kahdella prosenttiyksiköllä vuosina 2019–2023. Maksujen korotusten taustalla on työeläkkeen korvaustason nostaminen 25 prosentista 33,3 prosenttiin.

Kokonaiseläketurvan taso on uhannut jäädä matalaksi, kun työmarkkinaeläkkeiden kattavuus yksityisellä sektorilla on laskenut.

Lähde: Revenue Agency 1.11.2023.

Egypti: Eläkedollareilla kissanpäivät

Egyptissä otettiin käyttöön vapaaehtoinen eläkesäästöohjelma. Uudessa ohjelmassa ulkomailla asuvat egyptiläiset voivat säästää ja saada etuuksia Yhdysvaltain dollareissa valitsemassaan eläkeiässä.

Uusi ohjelma tarjoaa arviolta 9 miljoonalle ulkomailla asuvalle egyptiläiselle uuden keinon säästää eläkkeittään varten. Säästömuodon on tarkoitus vahvistaa maan ulkomaan valuuttavarantoja.

Maan valuuttavarannot ovat viime vuosina vähentyneet jyrkästi elintarvikkeiden ja raaka-aineiden hintojen nousun sekä matkailun ja kaupan häiriöiden vuoksi.

Egyptissä on myös lakisääteinen sosiaalivakuutus.

Lähde: SSA 9/2023 ja Daily News Egypt 15.8.2023.

Ruotsi: Eläkerahastot tehokuurille

Ruotsin 170 miljardin euron lakisääteisiä työeläkevaroja hallinnoi viisi eri AP-puskurirahastoa. Maan hallitus esittää toimenpiteitä rahastojen hallinnon nykyaikaistamiseksi ja hallintokustannusten säästämiseksi.

Tarkoituksena on selvittää puskurirahastojen määrään vähentämistä ja sulauttaa varoiltaan pienin AP6-rahasto osaksi 37 miljardin euron suuruista AP2-rahastoa.

Sijoitussääntöihin tuli merkittäviä muutoksia vuonna 2019, kun puskurirahastoille annettiin liikkumavaraa sijoittaa osakemarkkinoiden ulkopuolelle. Nyt kyseessä on rahastojen toimintasääntöjen muiden osien uudelleentarkastelu.

Lähde: Regeringskansliet 23.10.2023.

Japani: Laskevan auringon maa

Japanin tuoreiden tilastojen mukaan maa on maailman ikääntynein.

Väestöstä jo reilut 10 prosenttia on yli 80-vuotiaita. Ykköstilaa Japani pitää myös yli 65-vuotiaiden suhteellisessa määrässä. Heitä on lähes 29 prosenttia väestöstä. Japanin jälkeen eniten senioreita on Italiassa (25 %) ja Suomessa (24 %).

Japanissa yli 65-vuotiaiden työllisyys on kasvanut yli 13 prosenttiin, mutta sosiaaliturvamenot ovat silti kasvaneet huolestuttavasti viime vuosina.

Väestörakenteen ja talouden ongelmia kasvattavat myös ennätysmatala syntyvyys ja vähäinen maahanmuutto.

Lähde: BBC News 19.9.2023

Bangladesh: Mikroyrittäjille valtion tukema eläke

Bangladeshiin on luotu uusi työeläkejärjestelmä. Uuden yleisen eläkejärjestelmän myötä noin sadalle miljoonalle bangladeshilaiselle avautuu mahdollisuus säästää omaa työeläkettä.

Uudessa järjestelmässä on neljä kategoriaa erilaisille työntekijäryhmille. Aiemmin lähinnä vain julkisen sektorin työntekijät ovat olleet työeläkejärjestelmän piirissä.

Noin 85 prosenttia bangladeshilaisista työssäkäyvistä työskentelee epävirallisessa taloudessa itsenäisinä yrittäjinä.

Valtio tukee pienituloisia yrittäjiä, joiden työeläkemaksuista se maksaa puolet. Karttunutta eläkettä he voivat alkaa nostamaan 60-vuotiaana.

Vakuutettujen maksut sijoitetaan valtionlainoihin, osinkojen toivossa kansallisten pankkien osakkeisiin sekä infrastruktuurihankkeisiin.

Lähde: SSA, International Update syyskuu 2023.

Aiheesta laajemmin etk.fi > Eläkejärjestelmät > Muiden maiden eläkejärjestelmät 

Itävallassa suuret erot eläkkeissä sukupuolten välillä

Väkiluku: 9 miljoonaa asukasta
Vastasyntyneen elinajanodote: 83 vuotta
Eläkeikä: 65 vuotta
Keskimääräinen vanhuuseläke: 1 500 €/kk

Itävallassa vuoden 2004 uudistuksen pitkät siirtymäajat ovat tulossa päätökseen. Aiempien erillisten eläkelakien sijaan eläketurvan säännöt määräytyvät nykyisin uuden yleisen eläkelain mukaisesti.

Itävallassa eläke perustuu ansiotyöhön. Asumiseen perustuvaa kansaneläkettä ei ole, tosin maassa asuva pienituloinen eläkkeensaaja voi saada tuloharkintaisen lisän eläkkeeseensä.

Keskimääräinen vanhuuseläke oli vuonna 2022 noin 1 500 euroa kuukaudessa. Miesten keskimääräinen eläke on yhä huomattavasti korkeampi (1 900 €/kk) kuin naisilla (1 200 €/kk).

Itävallassa, kuten myös Saksassa, eläkeoikeus muodostuu paitsi eläkeiän myös vähimmäisvakuutusajan perusteella.

Naisten ja miesten eläkeiät ovat poikenneet aiemmin toisistaan, mutta vuosien 2024–2033 välillä ne yhtenäistyvät. Naisten eläkeikä nousee miehiä vastaavaksi eli 65 vuoteen.

Eläke on kuitenkin yhä mahdollista saada varhennettuna, jos vakuutusaikaa on kertynyt paljon.

Myös raskasta työtä tekevillä on mahdollisuus muita aikaisempaan eläköitymiseen. Raskas työ määritellään työn energiankulutuksen perusteella.

Eläkejärjestelmä rahoitetaan pääosin vakuutusmaksuilla, eikä siinä ole rahastointia. Kokonaismaksu on noin 23 prosenttia ansioista, josta työnantajat maksavat hieman enemmän kuin työntekijät.

Vakuutusmaksujen lisäksi järjestelmän rahoitusta tukee valtio, jonka osuus kokonaistuloista on noin viidennes.

Lue lisää Itävallan eläkejärjestelmästä.