Työeläkerahavirrat 2023 

Kokosimme työeläkerahavirtojen kokonaisuuden yhteen visualisoitiin. Kuva havainnollistaa rahan kiertokulun kerättyjen työeläkevakuutusmaksujen, sijoitustuottojen ja lopulta etuudensaajille maksettujen eläkkeiden osuudet yhden vuoden ajalta.

Vuoden 2023 tilinpäätöstietoihin perustuvat kokonaisuudesta kertovat myös seuraavat Eläketurvakeskuksen ja Työeläkevakuuttajat TELAn asiantuntijoiden tuottamat sisällöt:

Eläketurvakeskuksen verkkopalvelussa on kuvattu havainnollisesti Eläkevarojen rahavirtojen ja sijoitustuottojen vuosittaista liikettä.