Suomalaisen eläke keskimäärin 1 977 euroa

Yhä useamman ihmisen toimeentulo rakentuu eläke-etuuden varaan. Kolmannes väestöstämme on eläkkeellä, kun tarkastellaan 16 vuotta täyttänyttä väestöä. Eläkkeensaajissa naisia on hieman enemmän (54 prosenttia) kuin miehiä (46 prosenttia).

Keskimääräinen kokonaiseläke on 1 977 euroa kuukaudessa. Miesten keskieläkkeet ovat naisten eläkkeitä suurempia. Työuransa aikana keskivertomies ehtii tienata itselleen 2 216 euron bruttoeläkkeen ja nainen viidenneksen sitä pienemmän eli 1 779 euroa.

Suomessa asuvien omaa eläkettä saavien lukumäärä ja keskimääräinen kokonaiseläke:

Eläkkeensaaajien määrä on kasvanut Suomessa lähes 30 prosentilla viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Eläkkeensaajia on maassamme reilut 1,5 miljoonaa henkilöä.

Eläkkeitä maksettiin
lähes 38 miljardia euroa
vuonna 2023

Viime vuonna eläkkeensaajille maksettiin 37,7 miljardia euroa eläkkeinä. Työeläkejärjestelmä maksoi eläkkeitä hieman yli 34 miljardia euroa. Kela-eläkkeiden osuus on yhä pienempi, niitä maksettiin viime vuonna 2,6 miljardia euroa.

**) Työ- ja kansaneläkkeensaajien osuus 16 vuotta täyttäneestä väestöstä (lukuun ei sisälly pelkkää perhe-eläkettä saavat).

*) Eläkkeensaajan kokonaiseläke kuukaudessa työeläke- ja kansaneläkejärjestelmistä yhteensä (osa-aikaeläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke eivät sisälly tarkasteluun).