Merenkulku turvaa huoltovarmuutta

Lähes kaikki ulkomaankauppamme kulkee meriteitse. Vesiliikenteessä liikkuu paljon tavaraa, tosin Suomen lipun alla seilaavia aluksia on vähemmän kuin vuosikymmeniin.

Tiina Tuurnala tuntee merenkulkualan. Laivoja on aiempaa vähemmän, mutta kuljetuskapasiteetti bruttotonneina eli lasti ja matkustajat yhteenlaskettuna on kasvanut tuntuvasti.

Lokit kirkuvat laivojen yllä. Satamissa matkustajarahtilaivoista purkautuu kapsäkkiään kantavien matkustajien lisäksi teollisuuden raaka-aineita ja varaosia. Elintarvikkeista ja lääkkeistämme peräti 65 prosenttia kulkee matkustajat (risteilyn) ja rahdin yhdistävillä ropax-aluksilla ja matkustaja-autolautoilla.

Logistisesti Suomi on kuin saari, mutta Suomeen liputettuja aluksia on enää satakunta. Tosin bruttotonneina laskettuna aluksien kuljetuskapasiteetti on tuntuvasti noussut ja on tällä hetkellä suurin koskaan.

Etenkin kriisitilanteissa merikuljetusten rooli korostuu. Tullin tilastojen mukaan viime vuonna 96 prosenttia ulkomaankaupasta kulki meriteitse. Itäisen maarajamme sulkeminen osoitti, mikä merkitys merenkululla on huoltovarmuudelle.

Merimieseläkekassa tunnetaan erityisesti vakavaraisuudestaan.

Geopolitiikan näkökulmasta laivat ovat Suomelle välttämättömiä. Suomen Varustamojen toimitusjohtaja Tiina Tuurnala pitää etenkin tässä maailmantilanteessa tarpeellisena, että varustamoillemme järjestyisi parempia kannusteita rakentaa jäänkestäviä ja energiatehokkaita aluksia Suomen lipun alle.

Hän vertaa tilannetta naapurimaahamme Ruotsiin. Suomenlahden länsipuolelle on ymmärretty turvata maan oma etu organisaatiolla, jonka tehtävänä on vahvistaa yksinomaan ruotsalaisten varustamojen ympäristöystävällisiä hankintoja, jotka tukevat Ruotsin huoltovarmuutta.

– Toivomme, että Finnveran alusten rahoitusmallia ja takausehtoja parannettaisiin ja saataisiin siten lähemmäs Ruotsin-mallia, Tuurnala sanoo.

Suomen lipun alla kulkevien alusten EU-kansalaiset ovat Suomessa vakuutettuja. Näillä aluksilla työskentelevien merenkulkijoiden työeläketurvasta huolehtii Merimieseläkekassa (MEK), maamme vanhin työeläkevakuuttaja.

– Erityislaitoksena MEK tietää työskentelyolosuhteet ja tukee merenkulkijoiden työkyvyn säilyttämistä. Mutta se tuntee myös toimialan ja tekee tiiviisti yhteistyötä koko merenkulkualan kanssa, MEK:n hallituksessa istuva Tuurnala sanoo.

Työeläkealalla Merimieseläkekassa tunnetaan erityisesti vakavaraisuudestaan. MEK:n vakuutusmaksutulo on viime aikoina jopa noussut, kun pari uutta laivaa on liputettu Suomeen.

Kauppa-alukset Suomessa 2005–2023

Suomen lipun alla olevien laivojen lukumäärän ja kuljetuskapasiteetin kehitys