Näin paljon hyödyt, kun lykkäät eläkettäsi

Työssä jatkaminen alinta eläkeikää pidempään kasvattaa tunnetusti eläkettä. Suurin merkitys on lykkäyskorotuksella. Sen saa, jos ei nosta eläkettä heti alimmassa eläkeiässä.

Työssä jatkaminen alinta eläkeikää pidempään kasvattaa tulevaa eläkettä pysyvästi kahdella tapaa. Eläkettä kasvattaa sekä lykkäyskorotus että työnteosta karttuva eläke.

Vuodessa korotusta kertyy lähes 5 prosenttia

Lykkäyskorotus tarkoittaa, että työeläkettä korotetaan 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolla henkilö lykkää eläkkeelle jäämistä sen jälkeen, kun hän on saavuttanut alimman eläkeikänsä. Vuodessa korotusta kertyy siis 4,8 prosenttia. Tuolla prosentilla korotetaan koko eläkkeen alkamiseen mennessä kertynyttä eläkettä. Lisäksi työnteosta karttuu eläkettä 1,5 prosenttia palkkasummasta vuodessa ylimpään eläkeikään asti.

Esimerkiksi keskimääräistä 2 000 euron eläkettä lykkäyskorotus kasvattaa noin kahdeksan euroa kuukaudessa jokaiselta työssä jatketulta kuukaudelta. Vuosi pidempään töissä parantaa eläkettä pysyvästi, esimerkkitapauksessa 99 euroa kuukaudessa. Kaksi vuotta parantaa sitä vastaavasti 198 euroa kuukaudessa. Alin eläkeikä määräytyy syntymävuoden mukaan.

Vuosi pidempään töissä parantaa eläkettä tuntuvasti koko loppuelämäksi.

– Lykkäyskorotus tuntuu olevan useimmille ainakin terminä tuttu siinä vaiheessa, kun eläkkeelle siirtyminen on ajankohtaista, kertoo palvelupäällikkö Elina Juth Varmasta.

Korotus vaikuttaa koko eläkekertymään

Lykkäyskorotuksen laskentatapa eli se, että korotus lasketaan koko kertyneestä eläkkeestä ei kuitenkaan ole kaikille selvää.

– Lykkäyskorotus voi olla joillekin lisäkannustin, mutta eniten työssä jatkamiseen vaikuttaa oma elämäntilanne, terveys ja työkyky ja se, että työssä viihtyy ja kokee tekevänsä tärkeää työtä. Joitakin töissä pitää palkka tai mielenkiintoinen projekti, joka halutaan hoitaa loppuun, Juth korostaa.

Varmassa vakuutetuista noin 10 prosenttia jatkaa alinta eläkeikää pidempään. Keskimäärin töissä jatketaan vuosi ja yhdeksän kuukautta.

Julkisella alalla on yleisen vanhuuseläkeiän lisäksi ammatillisia eläkeikiä ja vielä pieni joukko tulevia eläkeläisiä, jotka ovat voineet valita yksilöllisen eläkeiän vuoden 1989 eläkeuudistuksen yhteydessä. Poikkeava eläkeikä ei vaikuta lykkäyskorotukseen, vaan myös heille lykkäyskorotusta maksetaan työskentelystä ikäluokan alimman yleisen vanhuuseläkeiän jälkeen.

Lykkäyskorotus huomioi koko työuran.

Lykkäyskorotus on ollut käytössä vuoden 2017 eläkeuudistuksesta lähtien. Jotkut ehkä muistelevat kaiholla vanhoja ns. superkarttumia. Superkarttumien isommat prosenttiluvut lihottivat mukavasti niiden eläkkeitä, joiden palkka oli huipussaan juuri ennen eläkkeelle jäämistä.

Lykkäyskorotus on tasa-arvoisempi niitä kohtaan, joiden palkkakehitys ei ole niin nousujohteinen, sillä siinä otetaan huomioon koko työura.

1. Yhden lisävuoden työskentelyllä 150 euroa suurempi eläke

Lykkäyskorotus korottaa työeläkettä 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolla henkilö lykkää eläkkeelle jäämistä sen jälkeen, kun hän on saavuttanut alimman eläkeikänsä. Lisäksi eläkettä kertyy 1,5 prosenttia vuosiansioista.

Jos työskentelee vuoden pidempään, keskimääräinen 2 000 euron eläke paranee 152 eurolla kuukaudessa. Siitä on lykkäyskorotusta 99 ja peruskertymää 53 euroa. Esimerkki on suuntaa antava ja perustuu 3 500 euron kuukausipalkkaan.

2. Syntymävuosi ratkaisevaa eläkeiän määräytymisessä

Työskentelystä ei kerry uutta eläkettä ylimmän eläkeiän täyttämisen jälkeen. Vastaavasti palkasta ei silloin peritä myöskään eläkevakuutusmaksuja. Sen sijaan lykkäyskorotuksen kertymisellä ei ole ylärajaa. Sitä kertyy alimman eläkeiän jälkeen niin kauan kuin alkaa nostaa eläkettä.

Sekä alin että ylin eläkeikä määräytyvät syntymävuoden mukaan. Lykkäyskorotukseen ei vaikuta mahdollinen ammatillinen tai henkilökohtainen eläkeikä.

3. Lykkäyskorotus ei ole sidottu työntekoon

Lykkäyskorotus ei ole sidottu työntekoon vaan vanhuuseläkkeen nostamiseen. Sitä voi saada, vaikka ei jatkaisikaan töissä. Jos harkitsee eläkkeelle siirtymistä työttömänä, kannattaa kuitenkin muistaa, että mikäli saa työttömyyskorvausta, samalta ajalta ei kerry lykkäyskorotusta.

Arvion omasta eläkkeestään ja töissä jatkamisen vaikutuksesta saa Työeläke.fi-palvelun laskurilla. Myös eläkevakuuttajilla on vastaavia laskureita.