EK:n Ilkka Oksalan johtaman työryhmän on löydettävä ratkaisun avaimet tekeillä olevaan eläkeuudistukseen

Eläkeneuvottelut käynnissä

Työeläkeuudistuksella tavoitellaan miljardin euron sopeutusta pitkälle aikavälille. Työmarkkinajärjestöjen tavoitteena on tehdä ratkaisut vuoden 2025 alkuun mennessä.

Hallituksen asettamana tavoitteena on selvittää tarvittavat työeläkejärjestelmän muutokset rahoituksellisen kestävyyden varmistamiseksi ja riittävän etuustason turvaamiseksi.

Muutosten tulee vahvistaa julkista taloutta pitkällä aikavälillä noin 0,4 prosenttiyksiköllä suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä vastaa noin miljardia euroa.

Lisäksi tulee löytää keinot eläkevakuutusmaksutason pitkän aikavälin konkreettiseen vakauttamiseen, jossa työeläkejärjestelmä sopeutuu mahdollisiin shokkeihin sääntöpohjaisen vakautusjärjestelmän avulla.

Ratkaisua haetaan parhaillaan.

Työmarkkinajärjestöt ovat asettaneet eläkeneuvotteluryhmän, jonka koolle kutsujana on Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) johtaja Ilkka Oksala. EK:n lisäksi ryhmässä päätöksiä eläkeuudistuksen sisällöstä tekevät Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Akava ja STTK.

Toisessa, sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ylijohtaja Liisa Siika-ahon johtamassa kolmikantaryhmässä istuvat työmarkkinajärjestöjen lisäksi STM:n ja valtiovarainministeriön edustajat. Eläketurvakeskus on mukana ryhmässä asiantuntijana.

Työmarkkinaosapuolilla on takanaan monta hyvää neuvottelutulosta menneiltä vuosilta, ja oletus on, että tälläkin kertaa ratkaisu löytyy.

Tavoitteena on laatia ehdotus uudistustoimista hallitukselle 31.1.2025 mennessä.

Monen kansalaisen mielenkiinto on omassa lompakossa.

Median juttujen myötä kansalaisen mielenkiinto on omassa lompakossa. Eläkkeensaaja pohtii, karsitaanko eläke-etuisuuksia ja jos karsitaan, niin millä rajauksella ja keneltä jo kiristyneiden verotusratkaisujen lisäksi.

Ulottuvatko leikkauslistalle opiskelun ja muiden palkattomien jaksojen eläkekertymät?

Entä kuinka käy osittaisen vanhuuseläkkeen? Vastauksia on luvassa ensi vuoden puolella.