Kevytyrittäjyys yleistyy nopeasti

Yhä useampi kevytyrittäjä on alle kolmekymppinen ja matalasti koulutettu. Edelleen suurin osa kevytyrittäjistä on Suomessa syntyneitä miehiä, mutta joka neljäs kevytyrittäjä on ulkomaalaistaustainen.

– Heikommassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt ovat ryhtyneet aiempaa useammin kevytyrittäjiksi, sanoo aihealuetta tutkinut erikoistutkija Susanna Sten-Gahmberg Eläketurvakeskuksesta.

Kevytyrittäjiä oli 68 000
vuonna 2022

Kevytyrittäjien määrä on kasvanut nopeasti viime vuosina. Vuonna 2022 noin
68 000 kevytyrittäjää sai tuloja laskutuspalveluyritysten kautta.

Entistä useammin kevytyrittäjät ovat vain perusasteen koulutuksen suorittaneita. Tyypillistä on myös, että kevytyrittäjyys on usein väliaikaista ja toimii lisätulon lähteenä.

Vuonna 2022 kevytyrittäjyydestä saatu vuosimediaanitulo oli 1 700 euroa. Neljä viidestä kevytyrittäjästä sai muitakin ansiotuloja kuin kevytyrittäjätuloja.

Lähes 60 prosenttia kevytyrittäjistä oli myös työsuhteessa.