Ilkka Oksala
Ilkka Oksala toimii puheenjohtajana eläkeuudistuksen kaksikantaisessa parttityöryhmässä.

Eläkeuudistusta räätälöi kaksi työryhmää

Hallitusohjelman mukaisesti Petteri Orpon hallitus katsoo, että työeläkejärjestelmää on tarpeen uudistaa. Syntyvyyden laskun, huoltosuhteen heikkenemisen ja heikon talouskasvun vuoksi eläkejärjestelmän rahoituksellinen kestävyys on heikentynyt.

Tätä taustaa vasten työmarkkinakeskusjärjestöt EK, KT, SAK, Akava ja STTK ovat aloittaneet keskinäiset eläkeuudistusneuvottelut. Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Ilkka Oksala on ryhmän koollekutsuja.

Tässä ns. kaksikantaisessa ryhmässä palkansaaja- ja työnantajajärjestöt valmistelevat ehdotusta eläkeuudistuksesta. Tavoitteena on 31.1.2025 mennessä laatia ehdotus valtiovallalle uudistuksen toteuttamisesta

Kaksikantaryhmä on tiiviissä järjestöjohdon ohjauksessa. Lisäksi se kuulee asiantuntijoita ministeriöistä, Eläketurvakeskuksesta ja työeläkealalta.

Rinnalla myös kolmikantaryhmä

Myös vastuuministeriöt STM ja VM selvittävät järjestöjen kanssa omassa työryhmässään työeläkejärjestelmän uudistamista.

Työryhmään on nimitetty jäseniä molemmista ministeriöistä, EK:sta, KT:sta, SAK:sta, Akavasta ja STTK:sta sekä asiantuntijajäsen Eläketurvakeskuksesta.

Kolmikantaryhmän puheenjohtajana toimii osastopäällikkö Liisa Siika-aho STM:stä ja varapuheenjohtajana finanssineuvos Ulla Hämäläinen VM:stä.

Työryhmän selvitystyö koskee pitkän aikavälin muutoksia.

Tämänkin ryhmän tavoitteena on selvittää tarvittavat konkreettiset työeläkejärjestelmän muutokset rahoituksellisen kestävyyden varmistamiseksi ja riittävän etuustason turvaamiseksi.

Hallitusohjelman mukaan tulee löytää keinot eläkevakuutusmaksutason pitkän aikavälin konkreettiseen vakauttamiseen mahdollisen sääntöpohjaisen vakautusjärjestelmän avulla.

Työryhmän selvitystyö koskee pitkän aikavälin muutoksia, joilla ei ole vaikutusta lyhyellä aikavälillä eläkkeisiin.

Maan hallituksen vaatimuksena on, että muutokset vahvistavat julkista taloutta pitkällä aikavälillä noin 0,4 prosenttiyksiköllä suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä vastaa noin miljardia euroa.