Veritaksessa tarkistuksiin ryhdytään kesälomakauden jälkeen. Asiakkuusjohtaja Staffan Åberg arvioi, että näin he varmistavat prosessin viestinnällisesti sujuvaksi.

YEL-työtulot syynissä, tarkistukset käynnissä

Ainakin joka viides yrittäjä saa tänä vuonna työeläkevakuutusyhtiöltään tai työeläkekassaltaan ehdotuksen uudesta työtulosta. Aikaa reagointiin on kaksi viikkoa.

Työeläkelaitoksissa puhelimet alkoivat tammikuussa soida, kun yrittäjien työtulotarkistukset sisältävä Yrittäjän eläkelain (YEL) muutos astui voimaan.

Uudistuksen keskeinen tavoite on saada yrittäjän työtulo oikealle tasolle ja vastaamaan nykyistä paremmin yritystoiminnan muutoksia. Eläkevakuuttajille säädettiin velvollisuus tarkistaa yrittäjien työtulot kolmen vuoden välein.

Työeläkeyhtiöt ovat jo lähestyneet yrittäjäasiakkaitaan lakiuudistuksen keskeisimmästä sisällöstä. Seuraavaksi on vuorossa varsinainen työtulon tarkistusehdotuksen sisältävä yhteydenotto niille, joiden työtulossa arvioidaan lain mukaan olevan tarkistettavaa.

YEL-vakuutuksista ensin tarkistetaan alhaiset työtulot

YEL-vakuutuksen tarkistusehdotuksen saavat tänä vuonna ne vähintään kolme vuotta YEL-vakuutettuna olleet yrittäjät, joiden työtulo on alle 15 000 euroa vuodessa ja jotka eivät ole tehneet työtuloonsa merkittäviä muutoksia viimeiseen kolmeen vuoteen.

Kolme suurinta yrittäjien eläkevakuuttajaa, Elo, Ilmarien ja Varma, ovat ilmoittaneet aloittavansa tarkistukset touko-kesäkuussa.

Veritas kertoo aloittavansa yhteydenotot loppukesästä.

– Katsoimme, että sekä yrittäjien että oman henkilöstömme näkökulmasta on parempi aloittaa tarkistukset vasta kesälomien jälkeen. Yrittäjänhän tulee vastata saamaansa ehdotukseen kahden viikon kuluessa, mikäli hän ei ole siihen tyytyväinen, kertoo Veritaksen asiakkuusjohtaja Staffan Åberg.

Pienellä aikalisällä halutaan myös varmistaa, että tarkistuksiin on toimiva prosessi, ja että viestintä on varmasti ymmärrettävää ja selkeää.

– Yrittäjät tekevät tyypillisesti muutoksia työtuloonsa parin, kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Jos muutosta ei ole tehnyt tuolloin, on melko todennäköistä, että työtulo kaipaa tarkistusta ylöspäin, Åberg kertoo.

Vakuutusturvan perustana oleva YEL-työtulo voi toki olla perustellusti alhainen esimerkiksi työn osa-aikaisuuden vuoksi.

Åberg arvelee, että tarkistus koskee tänä vuonna noin neljännestä Veritaksen YEL-vakuutetuista. Samaan osuuteen on päädytty Varmassa. Ilmarinen ja Elo arvioivat, että heidän YEL-vakuutetuistaan tarkistuspyynnön saa tänä vuonna noin joka viides.

Eläkeyhtiöiden tiedotusvelvollisuus hämmentää yrittäjiä

Työtulon määrittelyssä työeläkeyhtiö katsoo toimialan mediaanipalkkaa ja muun muassa yrittäjän työpanosta ja yrittäjätoiminnan laajuutta viimeisen kolmen vuoden aikana viimeisintä vuotta painottaen. Eläkeyhtiö tekee työtulosta yrittäjälle ehdotuksen, jonka yrittäjä voi hyväksyä sellaisenaan tai esittää perusteluja, miksi ehdotusta tulisi hänen mielestään muuttaa.

Yrittäjät ovat tilanteesta enemmän tai vähemmän hämmentyneitä.

– Yrittäjissä on herättänyt hämmennystä työeläkevakuuttajilta tulleet viestit tulevista tarkistuksista, kertoo Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén.

Hän korostaa, että kaikille ei ole selvää, että kyseessä on yhtiöiden lakisääteinen tiedotusvelvollisuus. Lisäksi osa yrittäjistä on yleisesti ”herkistynyt eläkeyhtiöiden yhteydenotoille”.

Korkeintaan 85 euron korotus kuukaudessa

Sen sijaan lain määrittelemä korkeintaan 85 euron korotus kuukaudessa on rauhoittanut monia. Suomen Yrittäjien mukaan yrittäjien piirissä liikkui pitkään huhuja jopa satojen eurojen kuukausikorotuksista. Oikean tiedon jakaminen kaikilla mahdollisilla foorumeilla onkin tästä syystä edelleen tärkeää.

YEL-työtulon vakuutustason määrittelyssä työeläkeyhtiön tulee neuvoa yrittäjiä oikean tasoisesta työtulosta ja vahvistaa yrittäjän kanssa sovittu vakuutustaso. Periaate on, että vuosityötulo vastaa sellaista palkkaa tai korvausta, joka yrittäjän olisi kohtuudella maksettava, jos hän palkkaisi omaa työtään suorittamaan vastaavan ammattitaidon omaavan henkilön.

Yllättävän monen yrittäjän vahvistettu työtulo on kuitenkin jäänyt hyvin pieneksi.

Neljän kohdan ohjenuora YEL-tarkastuksissa

1. Alle 15 000 euron työtuloilla aloitetaan

Työeläkeyhtiöt aloittavat tarkistukset niistä YEL-vakuutetuista, joilla on ollut YEL-vakuutus voimassa ennen lain voimaantuloa ja joiden vahvistettu työtulo on alle 15 000 euroa.

Tarkistettavaksi tulevat yrittäjät, jotka eivät ole tehneet työtuloonsa merkittäviä muutoksia viimeisen kolmen vuoden aikana. Merkittäväksi katsotaan vähintään 15 prosentin muutos. Työtulo jää alle 15 000 euron yli puolella yrittäjistä.

2. Kaikkien YEL-työtulo tarkistetaan

Kaikkien yrittäjien työtulo tarkistetaan jatkossa kolmen vuoden välein. Ensi vuonna yhteydenoton saavat ne, joiden työtulo on 15 000–25 000 euroa vuodessa ja jotka eivät ole tehneet työtuloonsa merkittäviä muutoksia kolmen edellisen vuoden aikana.

Vuonna 2025 tarkistetaan kaikki loput työtulot eli myös yli 25 000 euron työtulot.

3. Paljonko työtuloa voidaan korottaa?

Työeläkeyhtiön tekemä ehdotus YEL-työtulosta voi olla korkeintaan 4 000 euroa suurempi kuin yrittäjän aiempi vahvistettu vuosityötulo. Kuukausimaksu nousee 4 000 euron korotuksella 85 euroa kuukaudessa.

YEL-maksu on verotuksessa vähennyskelpoinen, joten todellisuudessa maksettavaa jää vähemmän. Vastaava korotus voidaan tehdä seuraavan kerran kolmen vuoden kuluttua.

Yrittäjän toiveesta työtuloa voidaan nostaa tarkistuksissa enemmänkin. Yrittäjä voi esittää perusteluja, miksi työtuloa ei tulisi nostaa. Työtuloa voidaan myös laskea. Osalla työtulotarkistus ei muuta nykyistä työtuloa.

4. Ehdotuksen pohjatiedot rekistereistä

Työeläkevakuuttajilla on käytössään yhteinen työtulolaskuri, joka perustuu Tilastokeskuksen tietoihin eri toimialojen mediaanipalkasta. Yrityksen liikevaihtotiedot työeläkevakuuttaja saa verottajalta.

Mahdollisista muista töistä saatuja palkkatietoja käytetään yrittäjätoiminnan osa-aikaisuuden arviointiin. Laskureiden antamassa työtulossa on 30 prosentin liikkumavara molempiin suuntiin.