Slovakia palkitsee äidit ja isät, Turkissa eläke käteen 20 vuoden työuralla

Ulkomaanpalstalla kerromme ajankohtaisia eläkeuutisia muista maista. Tällä kertaa paneudumme tarkemmin Espanjan eläkejärjestelmään.

Sveitsi: Parlamentti hyväksyi kiistellyn uudistuksen

Parlamentti hyväksyi maaliskuussa kansanvakuutusta täydentävän pakollisen BVG-työmarkkinaeläkkeen uudistuksen. Uudistus pyrkii vahvistamaan työeläketurvan rahoitusta, turvaamaan etuuksien riittävyyden ja parantamaan osa-aikatyöntekijöiden ja samalla naisten työeläketurvaa.

Uudistus alentaa muun muassa työmarkkinaeläkejärjestelmän vakuuttamisvelvollisuuden vuosituloalarajaa nykyisestä noin 22 000 eurosta 20 000 euroon. Elinajanodotteen pitenemiseen vastataan pienentämällä kerrointa, joka muuntaa työuran aikana kertyneen eläkepääoman vanhuuseläkkeeksi nykyisestä 6,8:sta kuuteen prosenttiin.

Uudistuksen läpimeno ei ole lopullisesti selvää, sillä edessä voi olla kansanäänestys, johon kerätään nimiä heinäkuun alkuun asti.

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 17.3.2023

Turkki: Eläke käteen 20 vuoden työurala

Turkin parlamentti hyväksyi maaliskuun alussa lain eläkkeen myöntämisestä ilman ikärajoitusta. Uuden lain mukaan eläke on mahdollista myöntää jatkossa kaikille ennen vuotta 1999 eläkevakuutuksen piirissä olleille, jos heillä on vakuutusaikaa vähintään 20–25 vuotta.

Presidentti Recep Tayyip Erdoğanin mukaan lain myötä eläke-edellytykset täyttäviä henkilöitä tulee yhdellä kertaa noin 2,25 miljoonaa lisää. Turkissa on lähes 14 miljoonaa eläkkeensaajaa.

Uudistusta ovat ajaneet valtaa pitävä AK-puolue sekä ammattiliitot, jotka ovat halunneet lievennyksiä vuonna 1999 päätettyihin eläkeiän nostoihin.

SSA International Update, April 2023, Reuters 29.12.2022

Tšekki: Prahan keväässä kansalaiset kaduille

Maksussa olevien eläkkeiden indeksitarkistusta rajoitetaan tälle vuodelle 2,3 prosenttiin, vaikka eläkeindeksi osoittikin yli 11 prosentin korotusta. Tästä ja hallituksen kaavailemista eläkeuudistusaikeista äityneet pari tuhatta mielenosoittajaa ja oppositiopuolueiden edustajaa protestoivat maaliskuun lopulla Prahan kaduilla.

Ammattiliittojen järjestämässä mielenosoituksessa kritisoitiin hallituksen suunnitelmia nostaa eläkeikää aiemmin sovitusta 65 vuodesta edelleen 68 vuoteen. Eläkeikä nousisi ikäluokittain ja porrastetusti vuoden 2030 jälkeen kaksi kuukautta nykyisillä alle 34-vuotiailla ja sitä nuoremmilla.

Brno daily 13.2.2023, ABC News 29.3.2023

Slovakia: Lapsi tuo leipälisän eläkeläisvanhemmille

Slovakiassa vanhuuseläkeläiset, joilla on yksi tai useampi aikuinen lapsi työelämässä, saavat eläkelisän. Eläkelisän määrä on 1,5 prosenttia kunkin lapsen kuukausittaisista työtuloista.

Uuden eläkelisän enimmäismäärä on 21,80 euroa kuukaudessa lasta kohti. Työtulot lasketaan kahden kalenterivuoden takaisista tuloista.

Lapsen molemmat vanhemmat saavat eläkelisän, mutta lapsi voi halutessaan jättää jommankumman tai molemmat vanhemmat ilman eläkelisää. Eläkelisän maksaminen ei vaikuta lapsen sosiaalivakuutusmaksuihin tai hänen tuleviin eläkeoikeuksiinsa.

SSA International Update, February 2023

Ruotsi: Eläkevirasto tiukkaa hallitusta perusteelliseen eläkeuudistukseen

Naapurimaassamme eläkevirasto vaatii nykyhallitukselta ja parlamentaariselta eläkeryhmältä selkeitä tavoitteita ja periaatteita siitä, miten eläkkeen tulisi määräytyä. Eläkevirasto julkaisi huhtikuussa raportin, jossa se kysyy, tarvitaanko maahan uusi eläkejärjestelmä?

Eläkevirasto esittää kaksi vaihtoehtoa: köyhyyttä torjuvan tasaeläkkeen tai ansiosidonnaisuutta selkeästi painottavan työeläkkeen. Kysymystä käsiteltiin myös seminaarissa, johon osallistui muun muassa brittiläinen taloustieteen professori Nicolas Barr.

Ruotsissa viime vuosien eläkepoliittiset ratkaisut ovat johtaneet ansiosidonnaisuusperiaatteen heikentymiseen. Takuueläkkeen ja asumistuen korotukset ovat nostaneet vähimmäisturvan samalle tasolle kuin matalapalkka-aloilla koko työurasta kertyvän työeläkkeen. Yhdessä pitkän työuran tehneille pienituloisille työeläkkeensaajille maksettavan työeläkelisän kanssa verorahoitteisten etuuksien saajien määrä on noussut 30:stä 70 prosenttiin.

Pensionsmyndigheten 29.3.2022

Espanjan lippu

Espanjan eläkejärjestelmän esittely

Eläkkeet tasaavat tuloeroja

Väkiluku: 47 miljoonaa
Vastasyntyneen elinajanodote: 83,8
Eläkeikä: 66 vuotta 4 kuukautta
Keskimääräinen vanhuuseläke: 1 370 €/kk

Espanjassa on käynnissä suuri eläkeuudistus. Osasta uudistuksista on jo sovittu. Ensinnäkin yrittäjien eläkkeiden määräytyminen muutettiin perustumaan verotietoihin. Aiemmin yrittäjät saivat itse määrittää vakuutettavan työtulon, jonka seurauksena yrittäjien eläkkeet olivat matalat. Toinen sovittu muutos koskee rahastoituja lisäeläkkeitä, joiden suosiota pyrittiin lisäämään lakimuutoksilla.

Suurten ikäluokkien eläköitymiseen varaudutaan perustamalla sukupolvirahasto. Rahasto kasvatetaan perimällä ylimääräinen 0,6 prosentin maksu työtuloista vuoteen 2032 asti. Työnantajan osuus on puoli prosenttia ja työntekijän prosentin kymmenys.

Espanjan eläkejärjestelmä on jakojärjestelmä: työssäkäyvät jakavat heiltä kerättyinä eläkemaksuina osan palkastaan eläkeläisille. Eläke-etuudet määräytyvät etuusperusteisesti. Lopulliset eläkkeet heijastelevat työuran aikaista palkkatasoa kuitenkin vain osittain, koska maassa on suhteellisen korkea vähimmäiseläke ja eläkekatto.

Maksussa olevat eläkkeet indeksoidaan kuluttajahintojen kehityksen mukaisesti. Eläkkeet maksetaan 14 kertaa vuodessa.

Espanjassa eläkeikää nostetaan asteittain vuoteen 2027 asti, jolloin se on 67. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä jo 65-vuotiaana, jos työuraa on takana 38 vuotta.

Espanjassa on pitkään ollut matala syntyvyys, vain noin 1,3 lasta naista kohden. Tämä vaikeuttaa eläkkeiden rahoitusta. Tilannetta helpottaa kuitenkin maahanmuutto. Espanjaan tulee paljon maahanmuuttajia Etelä-Amerikasta ja Pohjois-Afrikasta.