Palkinnon saanut Ozan Yanar
Ozan Yanar palkittiin pro gradu -tutkielmastaan, jossa hän tarkastelee takuueläkkeiden vähimmäisturvaa.

Pro gradu -palkinto Ozan Yanarille

Eläketurvakeskuksen pro gradu -palkinto on myönnetty tänä vuonna kauppatieteiden maisteri Ozan Yanarille.

Opinnäytetyössään hän on tutkinut vuoden 2011 takuueläkeuudistusta. Aalto-yliopistoon tehdyssä tutkielmassa antoisaa on erityisesti takuueläkkeen tarkastelu osana tulonsaajien tulonmuodostuksen kokonaisuutta.

Tutkielmassa todetaan, että takuueläke kohdistuu sille joukolle, jolle sen oli tarkoitus kohdistua eli köyhimmille eläkeläisille. Heille takuueläke on tarjonnut aiempaa korkeamman tulotason.

Pro gradu -palkintoehdokkaat arvioineen OTT Timo Viherkentän mukaan Yanarin tutkielma tuo merkittävän lisän niukahkoon takuueläketutkimukseen.

Palkinnon arvo on 2 000 euroa. Tunnustus myönnetään tutkielmalle, jonka aihe on eläketurvan kannalta kiinnostava ja jonka toteutus on korkeatasoinen. 
Eläketurvakeskuksen pro gradu -palkinto on myönnetty tänä vuonna kauppatieteiden maisteri Ozan Yanarille.