Pro gradu-priset till Ozan Yanar

Pensionsskyddscentralens pro gradu-pris har i år tildelats ekonomie magister Ozan Yanar.

I sin avhandling för Aalto-universitetet har han studerat 2011 års garantipensionsreform. Särskilt givande i Yanars avhandling är granskningen av garantipensionen som en del av helheten av inkomsttagarnas inkomstbildning.

I avhandlingen konstateras att garantipensionen kom att fokuseras till den grupp för vilken den också var ämnad för, dvs. de fattigaste pensionärerna. För dem har garantipensionen get ten högre inkomstnivå än tidigare.

Enligt JD Timo Viherkenttä som bedömde pro gradu-priskandidaterna bidrar Yanars avhandling betydligt till garantipensionsforskningen.

Priset, 2 000 euro, ges för en avhandling med ett tema som är intressant ur pensionsperspektiv och med ett högklassigt utförande.