Hyvään suuntaan vievillä päätöksillä on vaikutusta, Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto totesi Työeläkepäivässä.

YEL-uudistus etenee eduskunnassa

Vuoden alussa voimaan tarkoitettu yrittäjien eläkeuudistus on eduskunnassa loppusuoralla.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta vaatii mietinnössään yrittäjien vakuutustason nostovaatimuksen osalta esityksen kohtuullistamista.

Etenkin pienyrittäjät ovat olleet huolissaan esitykseen sisältyvästä maksurasituksen nopeasta noususta.

Valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) totesi, että yrittäjien huoli on ollut aiheellinen ja se on otettu valiokunnassa huomioon.

Valiokunta pitää mietinnössään tarpeellisena vakuutusyhtiöiden tarkistaessa yrittäjien vakuutusturvaa, että työtulomuutosten kertakorostusta kohtuullistetaan ja jaksotetaan pidemmälle aikavälille.

Tällöin työtulon korotukset voisivat olla enintään puolet siitä, mitä hallituksen esitykseen oli alkujaan kirjattu. Maksurasitus muodostuisi ensi alkuun pienemmäksi.


Lohi kuitenkin muistuttaa, että ”pidemmällä aikataululla saavutamme ne tavoitteet, joita lakiesityksessä on lähdetty hakemaan.”

Lakiesityksessä tavoitellaan yrittäjän eläkevakuutuksen perusteisiin selkeyttä työtulon määrittelyssä. Lisäksi työeläkevakuuttajat velvoitettaisiin huolehtimaan siitä, että työtulot pysyvät ajan tasalla​.

Uudistus korjaa alivakuuttamista ja hillitsee valtion YEL-maksurasituksen kasvua. Tällä tavoin YEL-järjestelmästä rakentuisi pidemmän päälle tasapainoisempi.