Kriisinkestävä

Allan Paldanius

Toistuvat kriisit muistuttavat, kuinka tärkeää on kehittää työeläkejärjestelmää siten, että se tukisi nykyistä paremmin eläkevarojen pitkäjänteistä ja tuottohakuista sijoittamista.

Tuore esimerkki kehittämisestä on kesäkuun alussa voimaantullut TyEL-järjestelmän vanhuuseläkevastuiden täydentämistä koskeva muutos, jolla pyritään mahdollistamaan pitkäjänteinen sijoitustoiminta ja hyvien sijoitustuottojen tavoittelu myös huonossa sijoitusmarkkinatilanteessa.

Maailmantaloutta koetellut koronapandemia sai antaa tilaa uudelle kriisille, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Orastanut talouskasvu hyytyi sanktioiden myötä, ja epävarmuus kasvavan inflaation kanssa on painanut osakemarkkinat laskuun.

Työeläkejärjestelmä kohtasi uuden kriisin vahvana. Toisen koronavuoden päättyessä työeläkejärjestelmän sijoitusvarat olivat ennätyksellisen suuret ja riskinkantokyky erinomainen. Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen tilanne on säilynyt vahvana miinusmerkkisestä sijoitustuloksesta huolimatta.

Työeläkejärjestelmä kohtasi uuden kriisin vahvana.

Eläketurvakeskuksen huhtikuussa julkaisemassa kansainvälisessä tuottovertailussa näkyivät selvästi erilaisten eläkesijoittajien tuottoerot. Eläkesijoittajat toimivat erilaisissa sääntelykehikoissa ja tuottoeroihin on lukuisia syitä. Yleishuomiona kuitenkin voinee todeta, että mitä riskipitoisempia sijoituksia sääntelykehikko ja sijoitusstrategia mahdollistavat, sitä parempia tuotot ovat olleet myös vuotta pidemmällä aikajaksolla.

Järjestelmän kehittämistä on syytä jatkaa, sillä noin yhden vuoden bruttokansantuotteen suuruisen sijoitusvarallisuuden kyseessä ollen pienelläkin tuoton parannuksella on iso merkitys eläkejärjestelmän rahoitukselle.

Tämän lehden liitteenä on työeläkelaitosten tilinpäätösten koonti, jolle annan vahvan lukusuosituksen. Esimerkiksi useasti esillä olleet työeläkejärjestelmän hoitokulut, ilman sijoitustoiminnan kuluja, ovat viidessä vuodessa laskeneet sekä absoluuttisesti että suhteellisesti. Työeläketurvan päivittäispalvelupaketin hinta on laskenut samalla kun palvelut ovat parantuneet!